Указания за рецептурните книжки

02.09.2018

Колеги, това е текст от сайта на НЗОК, по-долу е приложен и линк към цялото указание.

7.2.2. При желание от страна на общопрактикуващия лекар и при технологична възможност, вписване на предписаните продукти може да се извърши и чрез разпечатка от софуера на общопрактикуващия лекар. Разпечатаните страници следва да бъдат във формат и брой (до 16 бр.), идентичен с оригиналните страници на фабрично изработената рецептурна книжка, и надлежно прикрепени към съответната оригинална страница.

https://www.nhif.bg/page/1508

< Назад