Указания на МЗ за провеждане на ваксинациите на децата, родени след 01.06.2014 г.

02.09.2014

Във връзка с проблемите с осигуряване на ваксини за имунизация на бебетата, родени след 01.06.2014 г., получихме от МЗ указания за провеждане на имунопрофилактиката.

 

До осигуряване на шествалентна ваксина, имунизациите ще се извършват с 4-валентна ваксина на възраст 2, 3 и 4 месеца. Хепатитната ваксина ще се прилага по старата схема - от навършен 1 месец  (2-ри прием) и от навършени 6 месеца (3-ти прием). В заповедта на Министъра на здравеопазването се дават указания и за начина на отчитане на приложените дози.

 

Указанието на МЗ можете да видите в прикачения файл.

Указания на МЗ за ваксинопрофилактиката

(.pdf, 361.56 KB)

< Назад