Техника на приложение на Манту и БЦЖ

13.08.2019

Проба на Манту (Туберкулинов кожен тест)

 

Пробата на Манту (Mantoux), се провежда с ППД/PPD-тест (пречистен протеинов дериват/purified protein derivative).

ППД не съдържа живи бактерии.Туберкулинов кожен тест.

Преди извършването на туберкулиновия кожен тест изследваното лице не трябва да се третира с противоалергични препарати (например антихистамини).

 

Техника на приложение на Манту

 

За пробата на Манту се използва тънка и дълга спринцовка – 1сс деления позволяващи да се измери точно 0,1 сс и с тънка игла 27G с дължина 16 мм (5/8). Тънката и дълга спринцивка и 16 милиметровата игла 27G позволяват иглата по-лесно да се вкара вътрекожно почти успоредно на кожата под ъгъл 5-15 градуса.

Инжектиране се на вътрешната повърхност на дясната предмишница, на 5-10 см под сгъвката на лакътя – горната една трета на воларната част на предмишницата. Ръката трябва да е си с дланта нагоре върху твърда повърхност.

 

 

За инжектиране се избира "чист" участък, тоест без белези, възпаления, силно окосмяване и др., което ще позволи точно отчитане на резултатите.

Мястото на убождане се почиства със спирт и се оставя кожата да изсъхне, след което туберкулиновият пречистен протеинов дериват (ППД) се инжектира вътре в кожата (интрадермално) в доза 0.1 мл (5 TU — туберкулинови единици).

При инжектирането иглата се въвежда бавно в кожата, като се внимава отворът на иглата да е обърнат нагоре.

 

     

 

Ако инжектирането на ППД разтвора е технически правилно извършено, на мястото на инжектиране се образува малко, бледо мехурче. Показател за правилно дозиране е само въведеното количество ППД, а не големината на образуваното мехурче.

 

 

Не трябва да се покрива мястото на инжектиране с лепенка преди отчитане на резултатите.

 

Трябва да се пази инжекционното място от механично дразнене, не трябва да се разчесва или разтрива, защото това може да предизвика зачервяване или подуване, което ще доведе до неточно интерпретиране на резултатите.

 

Мястото не трябва да се третира с кремове, лосиони и други мазила, както и да се поставят лепенки (цитопласт) върху него.

 

Мястото на извършената туберкулинова проба може да се мокри, след което нежно се подсушава.

 

Туберкулиновият кожен тест е безопасен при бременни или кърмещи жени.

 

Отчитането на резултата от туберкулиновия кожен тест и неговата интерпретация се извършва само и единствено от лекар!!!

 

Туберкулиновата кожна реакция трябва да се отчете в рамките на 72 часа.

 

Отчитането на резултата от теста се извършва в добре осветено помещение, като предмишницата се поставя върху твърда повърхност.

 

Измерва се диаметърът на образуваната (ако се е образувала) папула (подутина, инфилтрат), чийто граници се определят внимателно с пръсти (палпация).

 

Диаметърът на папулата се измерва напречно (перпендикулярно) на надлъжната ос на предмишницата и се записва в милиметри (mm).

 

Измерва се само и единствено диаметърът на подутината, без околното зачервяване (еритем).

 

Ако не се установява инфилтрат, резултатът е отрицателен се записва като "0 mm". При инфилтрат до 5 мм. Пробата включително също се счита за отрицателна.

 

При инфилтрат с диаметър между 6 и 14 mm пробата е положителна.

 

При инфилтрат с диаметър >15 мм пробата е хиперергична и пациентът трябва да се насочи към пневмофтизиатричния диспансер за последващи изследвания и евентуално лечение.

 

 

БЦЖ ВАКСИНА

 

Сухата противотуберкулозна БЦЖ ваксина се състои от изсушени след предварително замразяване и запазени под вакуум живи бактерии БЦЖ и стабилизатор натриев глутамат.

 

БЦЖ ваксината се използва за специфична профилактика на туберкулозата. Ваксината не съдържа консервант.

 

Пуска се в употреба в тъмни ампули, съдържащи 10 имунизиращи дози. Реално приложими са 5-6 дози тъй като между буталото и върха на иглата има „мъртъв обем“ около 0,1 мл.

 

БЦЖ ваксината се използва за специфична профилактика на туберкулозата.

 

На ваксинация с БЦЖ ваксина, подлежат всички здрави новородени деца. Прилага се от 2-я ден след раждането до изписването им от родилния дом, но не по-рано от 48-я час след раждането. Неваксинираните по една или друга причина деца се ваксинират най-късно до края на втория месец, без проверка на туберкулиновата чувствителност. След навършване на двумесечна възраст децата се ваксинират след предварителна проверка на туберкулиновата чувствителност с вътрекожния тест на Манту с 5 МЕ туберкулин ППД. На ваксинация подлежат само отрицателните на този тест деца, т.е. с размер на инфилтрата под или равен на 5 mm.

На реваксинация подлежат здрави деца с отрицателна туберкулинова проба. Интервалът между туберкулиновата проба и реваксинацията не трябва да бъде по-голям от 15 дни.

 

Техника на приложение на БЦЖ ваксина

 

Отварянето на ампулата и разтварянето на ваксината трябва да се извършва много внимателно. Ампулите са запоени под вакуум и за да се избегне рязкото навлизане на въздух и разпръскване на част от лиофилизираната субстанция, е необходимо шийката на ампулата в областта на ринга да се обвие с найлоновото парче, намиращо се в кутията с ампули и шийката на ампулата внимателно да се отчупи.

 

Допустимо е и двуетапно отваряне на ампулата. С ножче за ампули се маркира околовръст върха на ампулата. Ампулата се почиства с дезифекционен разтвар /спирт/. Изчаква се спирта да се изпари. Ампулата се обвива плътно със стерилна марля и се отчупва най-напред върха на ампулата, а след това шийката на ампулата.

 

Ваксината в ампулата се разтваря с 1 ml разтворител. Две до три минути след прибавянето на разтворителя, се получава равномерна, леко опалесцираща безцветна суспензия.

 

Използват се тънка и дълга спринцовка – 1сс деления позволяващи да се измери точно 0,1 сс   Ваксината се изтегля от ампулата с дълга игла, а се ваксинира  тънка игла 27G с дължина 16 мм (5/8). Тънката и дълга спринцивка и 16 милиметровата игла 27G позволяват иглата по-лесно да се вкара вътрекожно почти успоредно на кожата под ъгъл 5-15 градуса. вътрекожно . Мястото на инжектирането е горната външна повърхност на лявото рамо. Ваксиниращата доза е 0.1 ml от разтворената ваксина. Особено внимание се обръща на строго вътрекожното инжектиране. Ваксината се инжектира бавно в най-повърхностния слой на кожата. Мястото на убождане се почиства със спирт и се оставя кожата да изсъхне, след което се инжектира разтвор  в доза 0.1 мл.

 

При инжектирането иглата се въвежда бавно в кожата, като се внимава отворът на иглата да е обърнат нагоре. Показател за правилно дозиране е само въведеното количество ваксина, а не големината на образуваната папула.

 

< Назад