Същността на медицинските услуги

12.07.2012

Greg Hood, MD, Internal Medicine, 04.03.2012 г.

 

Медицината е поле от човешки взаимоотношения. Вследствие на това, тя е толкова сложна, както и хората, към които е насочена услугата, и от които услугата се извършва. Повечето от неуспешните  здравни услуги произтичат от несъвършенството и парадоксите във всяка група.

 

Лекарите и останалите здравни специалисти извършват услуги на пациентите, като прилагат на практика изкуството на своите специални умения. Налице е задължителен характер на тази услуга. Все пак, въпреки мнението на някои пациенти и семейства  и подсказаните желания на някои кръгове в осигуряването и държавните органи, които диктуват ограниченията в плащанията за извършените услуги, тези услуги не са модерна форма на крепостничество, обвързано с договор.

 

В най-добрия вариант, връзката между лекаря и пациента е такава, в която лекарят разбира здравните цели и нужди на пациента и получава справедлива гордост и задоволство от грижата за пациента и постигнатия резултат за пациента. По същия начин, тези, на които се дават услугите и  финансиращата институция  също имат  правото да получат равно задоволство от  своята дейност и усилия.

 

Макар че заплащането на труда за лекаря е жизнено важно, заетите в здравните услуги не базират мотивите си и задоволството си само на финансовата компенсация. Удовлетворението на медиците  и всичките ползи от него за обществото, вкл. възможността за прекъсването на нощния сън на лекаря от спешни повиквания, може да произтича само от  действието - оказване на грижата за другия. Без съмнение обаче медиците имат своите фундаментални нужди, включително нуждата от жилище  и храна, както и стремеж към щастие, които трябва да бъдат задоволени, за да може лекарят да окаже грижи за другите.

 

Въпреки всичко, поставянето на материалните блага като  цел на медицинските услуги, е измамна награда. Колите, електрониката и другите вещи се обезценяват и се разрушават. Целта на услугите в  медицината са самите услуги – нито повече, нито по-малко. Именно това е причината, поради която дейността и идеалите на лекарите привличат вниманието на останалите, които ги следват на всяка крачка, през всички исторически периоди. Тази възвишена професия, съществуваща като награда за себе си, кара хората да служат в мисионерски пътувания, в групи като Доктори без граници, и се проявява ясно в работата по време на опасни епидемии и бедствия.

 

Много хора изпитват дълбока нужда да помагат. Медицинската професия задоволява тази нужда и ни награждава с приемането и одобрението от пациентите и колегите. Тази професия също така ни осигурява задоволството от принадлежността към специална и уважавана група. Тези награди са видими за всички, те са и тези, които никога не се обезценяват и не могат да бъдат откраднати от нас.

 

Медицинските услуги, като услуги за другите, изискват служба на Истината. Неизбежно последствие от казването на истината е, че понякога тя може да причини болка. Въпреки това, изричането на трудните истини всъщност води до по-малко болка с времето, тъй като страхът от неизвестното е премахнат, и така  да доведе до промени в състоянието или лечението, и по-добро бъдеще.

 

Грижовността ни учи и поддържа нивото ни на висота. Изпълняването на задълженията ни на това високо морално ниво предпазва от лъжи, мошеничество или други автоматизирани действия. Извършването на услуги в духа на честност и великодушие води, по безбройни пътища, до несъразмерно висока отплата на вашите усилия. Това явление е известно в цялата човешка история, въпреки това всяко поколение трябва да го научи за себе си.

 

Егоизмът е обратната характеристика на грижовността. Неуспехът на  един индивид или корпорация да осигури услуги за другите като своя главна цел, дава също така неуспешен резултат. Когато служителите се стараят да поставят своя собствен интерес пред интереса на този, на когото служат, техният егоизъм излага на опасност дейността, самите служители  и реципиента на услугите им.

 

Историята е пълна с примери от капитализма и социализма за хора, които работят, за да предпазят себе си или своята работа,  вместо да бъдат в услуга на своите клиенти, и така  причиняват пропадането на системата или на компанията. Тези разкази са предупреждение както за тези служители в правителствата, които формират моделите на здравеопазване, така и за тези, които са ангажирани в други модели, тъй като потенциалтът за егоимъм е универсален за хората.

 

Една от най-трудните страни от извършването на услуги за медиците е жизнената важност на разграничаването  от резултатите.  Известните медици  често не приемат поговорката „Пациентът е сам със своето заболяване”, те дават всичко най-добро от себе си, за да помогнат. Но ние сме хора, което означава, че нашата способност да знаем всичко за случая и да лекуваме, са ограничени. Ние не сме Бог и не сме причина за (повечето от) заболяванията.

 

Тъй като светът не е перфектен, ние трябва да приемем, че всичко, което можем да направим, е най-доброто от нас и ние трябва да приемем резултатите от нашата дейност  с любов и позитивност, тъй като това е върхът на нашите възможности.

 

Превод: НСОПЛБ

< Назад