Рискът от даване под съд заради лекарска грешка може да е над 75%

12.12.2011

Journal Watch General Medicine, August 25, 2011

Д-р Абигейл Зугер

 

Въпреки обсебеността ни като професионалисти от даване под съд заради лоша практика, липсват надеждни данни за актуалните закономерности, отнасящи се до риска и обезщетенията. Ето какво показват данните от архива на един от националните застрахователи в САЩ, до които е бил  получен достъп. От 1991 до 2005 година тези данни обхващат подвеждането под отговорност за близо 250 000 години общ медицински стаж.   

 

Най-силно застрашени от съдебен иск за година (почти 20%) са били неврохирурзите и сърдечносъдовите хирурзи, а най-малко педиатрите и психиатрите (под 5%). Средно едва 22% от заведените искове са довели до плащане на обезщетение, като няма закономерна връзка със средния риск от съдебно преследване. Например гинеколозите без акушерска практика („среднорискова” специалност) са били изправени пред най-висок риск от плащане на обезщетение на пациента в случай на заведен иск, докато при акушер-гинеколозите е имало по-голяма вероятност за иск и по-малка за плащане. Средната сума, за която са се споразумявали е около 275 000 $, но тя е често по-голяма за рядко даваните под съд специалности. Педиатрите примерно средно са плащали по-големи суми от неврохирурзите.

 

Анализаторите са изчислили, че до 45-годишна възраст срещу 36% от медиците в нискорискови и 88% във високорискови специалности вече е бил предявен първият иск. До 65 години това нараства съответно до 75% и 99%. Практика по вътрешни болести (среднорискова) до към 65-годишна възраст включва почти 90% риск.

 

Дискусия: Макар тези резултати да представляват само данните от един застраховател, и от тях не може непременно да се правят генерални изводи, те все пак потвърждават изненадващо високия риск от съдебен иск по време на професионалната кариера. Това важи дори за неизменно считаните за „нискорискови” специалности. Според авторите на проучването тези цифри обясняват натрапчивия страх от подвеждане под съдебна отговорност заради лекарска грешка, както и практикуването на „отбранителна медицина”. Трябва обаче да се отбележи, че това проучване очевидно не прави разлика между случаите когато даден медик рано е освободен от отговорност и такива при които той е отговорен до самия съдебен процес или сключване на споразумение.

 

Преводът е осигурен от НСОПЛБ

< Назад