Препоръки за поведение на лекарите в социалните мрежи

16.04.2013

Препоръчва се лекарите да „помислят за секунди, преди да постват” и да не са „приятели” с пациентите on-line.

 

Препоръките са издадени от American College of Physicians (ACP) и Federation of State Medical Boards и са представени по време на ACP Internal Medicine 2013 в Сан Франциско, Калифорния, като са публикувани на 11 април 2013 г. в Annals of Internal Medicine.

 

Препоръките са насочени към ползата и недостатъците на много on-line  взаимодействия и целят вземане на предпазни мерки.

 

Скорошно проучване на State Medical Boards показа, че 92 % от лекарите съобщават поне една on-line принуда за професионално мнение, което може да доведе до сериозно последствие, като отнемане на лиценз. Изследователите са били изненадани, че тези проблеми засягат всички възрастови и демографски групи.

 

"Ние решихме да работим с АСР, за да дадем тази информация на лекарите" – казва Humayun Chaudhry, Президен на Federation of State Medical Boards и един от авторите на документа.  "Документът е важен за всеки лекар в цялата страна", добавя той.

 

Това наистина е начало на диалог. Думите в on-line мрежите често се менят. Има законни начини, по които лекарят да се ангажира в социална мрежа с пациентите”, добавя д-р Chaudhry.

 

Електронните съобщения и електронната комуниказия трябва да бъдат ограничени до хората, с които лекарят вече има създадена връзка лекар-пациент. „Случва се както на мен, така и на много други мои колеги. Пациент изпраща мейл неочаквано. Може да е някой, с когото имаме установена връзка, но не за лечение. Могат да питат много лични въпроси за себе си или за  любимите. Ние трябва да сме много внимателни за информацията, която предоставяме. Тя ни поставя в професионален и етичен риск” казва д-р David Fleming, ръководител на ACP Ethics, Professionalism, and Human Rights Committee.

 

Трудно е да се осигури конфиденциалност. Постовете във Facebook, Twitter и други социални медии могат да бъдат четени от голяма група хора, и дори електронните съобщения могат да бъдат препратени. „Трябва да допуснем, че всеки път, когато изпращаме електронно съобщение, не само пациентът ще го види... Така че трябва да сме внимателни за вида на информацията, която предоставяме, особено лична или поверителна информация, която  пациентът не иска да сподели с други” – казва д-р Fleming.

 

Много институции са създали портали за конфиденциална информация с пациентите. Документът препоръчва на лекарите да използват тези възможности, вместо стандартните социални мрежи и личните web-сайтове. „Постът може да бъде изваден от контекста и да се промени смисъла му ... и така да остане за постоянно. Не мисля, че всеки лекар осъзнава това”, обяснява д-р Chaudhry.

 

Социалните мрежи позволяват комуникация с „по-голяма аудитория, отколкото е възможно в една практика”, която може да бъде полезна, когато разпространявате информация за публичната здравна реформа или ваксините. „Но трябва да разберете, че всеки коментар, който направите, има свой собствен живот и може да се разпростнани по начин, който не сте очаквали. Нашият съвет е да направите пауза, да помислите, преди да изпратите поста” – казва д-р Chaudhry.

 

Постовете могат да бъдат обективни, като утвърдена здравна информация, и субективни, като мнение за елементи от публичното здравеопазване. „И двата са законни начини на отговор; ние имаме право да направим това и, според някои колеги, и задължение. Ние само трябва да сме сигурни чия шапка мерим, дали това е лично мнение или ние представяме институт или организация” – казва д-р Fleming.

 

Професионални и лични мнения

 

Документът предоставя специфични препоръки за юзерите на социалните медии

 

Първо, лекарите трябва да пазят професионалните и персонални личности отделнно; те не трябва да бъдат „приятели”  или да контактуват с пациенти през персоналните социални мрежи.

 

Създаването на професионален профил така, че да се появява пръв при търсене, може да  изисква някои мерки на контрол, дали информацията, която четат пациентите, е точна.

 

Електронни съобщения и други електронни комуникации трябва да се използват от лекарите само при създадена връзка лекар-пациент с постоянни пациенти.

 

Когато лекарят е достъпен чрез електронни средства за клиничен съвет в отсъствие на създадена връзка лекар-пациент, хората могат да бъдат посъветвани да запишат час за посещение в офиса или да се обърнат към най-близкия ЦСМП.

 

Текстовите съобщения не трябва да се използват никога за медицински съвети, дори с установените пациенти, освен при изключителни обстоятелства и със съгласието на пациента.

 

Трябва да се помни, че специализантите могат по невнимание да навредят на бъдещата си кариера, ако не се отнасят отговорно и активно  към своите on-line постове. Обучителните програми, които  касаят проактивния подход при поддържане на репутацията on-line са добри форуми за запознаване с потенциалните последици.

 

 

Превод: НСОПЛБ

< Назад