Предложение за указание по тълкуването и прилагането на Решение № РД-НС-04-21-1 то 29.03.2016 год.

07.04.2017

Уважаеми колеги,

Въз основа на постигнатите съгласия в протокол от проведена среща между представители на МЗ, НЗОК и НСОПЛБ от 30. 03. 2016 г. и проведени допълнителни обсъждания предлагаме да се разпише в указание следното:

В приложения файл ще откриете предложенията ни.

 

 

За указание

< Назад