Общата медицина като медицинска практика

Професионализмът все още ли е бизнес в медицината?

03.08.2012

Последиците от съзнателните усилия на някои групи хора да принизят и разрушат същността, която ни прави лекари, както и връзката лекар-пациент, е очевидна.  Дори и да отричат гласно това, изискванията на държавата, институциите и бизнесът  прогресивно водят до депрофесионализация на медицината.

Ние трябва да сме сигурни, че лекарите винаги ще запазят сърцевината на професионализма, който ги прави лекари.

Трябва ли лекарите да ходят на работа, когато са болни?

23.07.2012

Как постъпвате вие? Когато сте достатъчно болни или сте заразни, вземате ли лекарства, за да маскирате симптомите и да отидете на работа? Или оставате у дома?

Анализът на Leslie Kane, консултант по въпросите на маркетинга, бизнеса и рекламата на лекарите, по темата

Да направим пациентите отговорни за своето здраве

18.07.2012

Все повече лекарите са натоварвани с отговорността да накарат пациентите си да спазват техните инструкции, да вземат своите  медикаменти и да направят необходимите промени в начина си на живот.

Но също така лекарите не трябва да бъдат финансово зависими от действията на някой друг.

Решението не е еднозначно и проблемът продължава да съществува в Америка така, както и у нас.

Може ли докторът да отиде на почивка?

18.07.2012

Мнението на д-р Greg Hood, практикуващ интернист в Кентъки, САЩ, за проблемите на лекарите от първичната помощ в САЩ, свързани с отсъствието от работата. Актуалано ли е то и за нас?

Какво чуват вашите пациенти, когато им съобщавате лоши новини?

17.07.2012

Гледна точка на д-р Sam Pannick по въпроса за разликата между това, което лекарят казва, и това, което пациентът възприема.

Лично щастие в работата

17.07.2012

Съветите на Greg Hood, MD, специалист Вътрешни болести, за малките промени, които ще направят деня ни по-спокоен и по-приятен.

Как да кажеш „НЕ” на партньорите и персонала

12.07.2012

Съвети на Jeffrey J. Denning, консултант по мениджмънт на практиките в Калифорния

Същността на медицинските услуги

12.07.2012

Какви са медицинските услуги по своята същност? Защо някои хора стават лекари? Какво мотивира лекарите да помагат на другите хора? Как държавните служители могат да разрушат здравните услуги?

Мнението на д-р Грег Худ, практикуващ интернист в Лексингтън, Кентъки, САЩ

Има ли връзка между лекаря и пациента? Особености от съдебната практика в САЩ

14.06.2012

Съдебната практика за доказване на лекарски грешки и лекарска небрежност е различна в различните страни. Наличието или липсата на връзка лекар-пациент е съществена за съдебната практика в САЩ. Познаването на особеностите в различните случаи дава възможност за избягване на нежелана отговорност за лечението на пациентите.  Както е видно, съдебната практика в САЩ съществено се различава от практиката в България, където делата срещу лекари са малко, но почти винаги завършват с присъда за лекаря.

Как да се предпазим оплакването на пациента да стигне до съдебен процес?

28.03.2012

Не е все едно дали пациентът ще направи оплакване от вас или вашия офис или това оплакване ще стигне до съдебен процес. Лекарите могат да се намесят преди оплакването да ескалира.