Потенциално фатална кожна реакция от антипсихотик

13.12.2014

Антипсихотичният медикамент ziprasidone (в България - Zeldox, Pfizer;  Zisipra, Teva Pharmaceuticals;  Zypsila, KRKA) е свързан с рядка, но потенциално фатална кожна реакция, поради което е под наблюдение на US Food and Drug Administration (FDA).

 

Това сериозно състояние, познато като DRESS (drug reaction with eosinophilia and systemic syndromes) може да започне с фебрилитет и обрив и/или с увеличени лимфни възли. DRESS може лесно да се разпространи във всички части на тялото, причинявайки възпаление в големи органи, като черен дроб, бъбреци, бели дробове, сърце и панкреас.  DRESS може да увеличи еозинофилите и да доведе до смърт.

 

Ziprasidone се използва за лечение на шизофрения и биполярни разстройства.

При първи признаци на фебрилитет или обрив пациентите трябва да търсят незабавно лекарска помощ – съобщава FDA. Здравните професионалисти трябва незабавно за прекратят лечението със ziprasidone, ако се подозира DRESS, но пациентите не трябва да спират лечението си сами, особено при липса на симптоми.

 

Предупреждението на FDA се базира на проучване на 6 пациента със симптоми на DRESS, появили се между 11 и 30 дни след началото на лечението със ziprasidone. Нито един от пациентите не е починал.

FDA е изискала от производителите на медикаментите да поставят ново предупреждение за DRESS в листовката за пациентите (раздел Предупреждения) за всички форми на медикаментите – капсули, орална суспензия и инжекционни формули.

 

FDA настоятелно препоръчва медицинските специалисти и пациентите да съобщават страничните ефекти на ziprasidone (в България – с жълта карта на адреса на Изпълнителна агенция по лекарствата)

< Назад