Писмо на МЗ относно профилактичните изследвания на децата от детските градини и разкриването на нов кабинет на практиката

09.11.2012

Отговор на Главния държавен здравен инспектор на наше запитване за целесъобразността на повсеместните изисквания на ОДЗ при прекъсване на посещението на дете в детска градина за повече от 1 месец да се изисква изследване за патогенни чревни бактерии. В същото писмо се третира и начина на разкриване на допълнителен кабинет към регистрирана практика за ПИМП и начина на водене и отчитане на дейностите в нея.

 

Накратко от писмото:

1. Не се изисква изследване за патогенни чревни бактерии при прекъсване на посещението в ОДЗ на деца при липса на епидемични показания (това се определя с предписание на РЗИ).

 

2. Имунизационен журнал, отчети за извършените имунизации се водят въз основа на пациентската листа на основния адрес на практиката.

 

3. Журнал за регистрация на заразно болни, както и на контактните, се водят, съхраняват и представят за контрол на основния адрес на практиката.

 

4. Разкриването на втори кабинет към практиката се третира като "промяна в обстоятелствата"

 

5. Не се изискват повторно измервания на физични фактори в даден кабинет, ако такива са извършени след последната реконструкция на кабинета. Същите се признават за валидни, когато кабинетът се наеме за ползване от нов лекар.

Писмо на МЗ

(.pdf, 925.22 KB)

< Назад