ОБЩАТА МЕДИЦИНСКА ПРАКТИКА – „ИНКУБАТОР” ЗА СИНДРОМА НА ИЗПЕПЕЛЯВАНЕТО (Burnout syndrome-BOS)

22.11.2011

Фразеологичното съчетание burnout syndrome (BOS) - Синдром на изпепеляването, се появява за първи път в началото на седемдесетте години на ХХ век. Хората, при които най-често се развива BOS, са подложени на постоянно нарастващ стрес. Те упражняват професии, при които трудът е свързан с предоставяне на някакъв вид услуга на други хора, при което е необходимо да осъществяват ежедневни, многобройни и най-често директни, „на живо”, а не опосредствани (например чрез интернет), интерперсонални контакти.

 

BOS е физически, умствен и емоционален отговор към постоянни високи нива на стрес, свързан с упражняваната професия. Обикновено се изразява в телесна и умствена умора, съчетана с чувство на безнадеждност, безсилие, неуспех и неудовлетвореност от свършената работа и собственото представяне, както и променено отношение към реципиента на услугата, което варира от безразличие до агресия. За развитието на BOS допринасят и прекомерните изисквания, които произтичат както от човешката същност (например много големи очаквания от самия себе си) или пък са наложени от фактори извън самата личност (от семейството, службата или обществото). Възниква тогава, когато личността е неспособна да отговори на тези изисквания или пък ценностите не са сходни. Резултатът е влошаване на здравето на страдащия и качеството на предлаганата от него/нея услуга.

 

Подробности за причините и въздействието на BOS върху общопрактикуващите лекари четете в статията на д-р Любомир Киров, публикувана в сп. GP  news, бр. 10/2011 г.

Общата медицинска практика - инкубатор за синдрома на изпепеляването (Burnout syndrome-BOS)

(.pdf, 350.37 KB)

< Назад