Новите мерки за защита на личните данни

05.04.2018
Колеги, прпедставяме на вниманието ви оферта, свързана с новите мерки за защита на личните данни, получена и обсъдена в УС на НСОПЛБ.
 
GDPR (General Data Protection Regulation) или общ Регламент относно защита на личните данни (ЕС 2016/679) от Европейския Съюз (закон) влиза в сила от 25 май 2018 г. и установява нови строги правила за защита на данните при събиране, съхранение и обработка на лични данни. Регламентът е валиден за всички европейски страни членки и има характер на закон за всички български граждани и институции. Не е необходимо приемането му с изричен акт от страна на българския Парламент, тъй като европейското законодателство е с предимство пред националното и се прилага директно след влизането му в сила!!!
 
 
 
За повече информация:
 
ДПО ООД
София 1000, ул.Княз Борис I, 96, ет. 1, ап.3
+359 2 448 49 69
office@edpo.bg 

< Назад