Нов ред за приемане на пациенти в специализираните болници за долекуване

18.04.2012

От 01.04.2012 година ОПЛ няма право да насочва пациенти за долекуване, продължително лечение и рехабилитация на белодробни болести в специализираните болници: СБДПЛРПФЗ "Света Петка Българска" - Велинград, СБДПЛПФЗР - Радунци, СБДПЛББ - Роман, ДСБДПЛББ "Царица Йоанна" - Трявна, СБПФДПЛР "Цар Фердинанд I" - Искрец.

 

Ограничението е заложено в Методика за субсидиране на лечебни заведения, приета от МЗ със Заповед № Р2-28-29/17.02.2012 г. и в Приложение 20 към Заповедта, където е указан редът за прием в субсидираните лечебни заведения:

 

"Насочването за продължаващо лечение и рехабилитация на болни с туберкулоза и неспецифични белодробни заболявания се осъществява от специалист по пневмология и фтизиатрия (или по детска пневмология и фтизиатрия за деца до 18 години) от лечебно заведение за СИМП или болнично лечебно заведение, който изготвя етапна епикриза"

 

Съгласно цитираната по-горе методика, пациентите могат да бъдат насочени към специализирана болница за долекуване и продължително лечение по следния начин:

 

1. С направление за хоспитализация, издадено от диспансеризиращия пулмолог или алерголог в СИМП, като е необходима етапна епикриза;

 

2. От ОПЛ само при условие, че пациентът има епикриза за лечение на белодробно заболяване с давност не повече от 3 месеца. В този случай е достатъчна епикризата от ЛЗБП.

 

В направлението за хоспитализация като основна диагноза може да бъде вписана всяка белодробна диагноза, която НЕ СЕ НУЖДАЕ от активно лечение .

 

При промяна в реда на изпращане на пациенти ще ви уведомим допълнително.

 

В прикачените файлове са Заповед № Р2-28-29/17.02.2012 г. и кореспонденция по темата между управителите на специализираните болници и МЗ .

Кореспонденция с МЗ

(.pdf, 1.06 MB)

Отворено писмо

(.pdf, 240.34 KB)

Заповед - Методика

(.pdf, 373.57 KB)

< Назад