Локални форми на Кетопрофен - актуализирана инфоормация за лекари

26.11.2012

Комитетът за лекарствени продукти за хуманна употреба (СНМР) към Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) проведе научен преглед на кетопрофен-съдържащите лекарствени продукти за локално приложение във връзка с докладвани случаи на фоточувствителност и комбинирана чувствителност с отокрилен (UV филтър).

 

Реакциите на фоточувствителност при употреба на формите за локално приложение са определени като сериозни нежелани лекарствени реаткции. С цел да се осигури по-безопасен начин на приложение на формите за локално приложение на кетопрофен-съдържащи продукти ЕМА препоръчва предпазни мерки за лекари, формацевти и пациенти и определя медикаментите в групата на лекарствата, които се отпускат само по лекарско предписание.

 

Препоръките за медицинските специалисти, фармацевти и пациентите, както и въпросник за лекарите, предписващи локални форми на медикаменти с кетопрофен, съдържащ информацията, която трябва да се обсъди с пациентите, са в прикачения файл.

Актуална информация от ЕМА за кетопрофен-съдържащите медикаменти за локална употреба

(.pdf, 2.59 MB)

< Назад