Когато лекар неочаквано напуска практиката

24.06.2013

Скъпи партньори, аз напускам днес!

 

Може би ви се е случвало да преживеете това, поне веднъж. Ценен лекар напуска с кратко предизвестие. Вашите дни в офиса са разстроени, продуктивността спада, и нивото на услугите отива на кино. Приходите могат съществено да спаднат. Намирането на подходящ заместник може да бъде изключително трудно, особено ако трябва да стане спешно.

 

Лекарите напускат практиките по много причини. Няколко от тези ситуации могат да бъдат планирани, например нормално пенсиониране или напускане с цел започване на друга работа. Неочакваните случаи поради смърт или заболяване трябва да бъдат планирани в споразумението още при започване на работа и да има сключена застраховка. Но когато партньорът напуска с кратко предизвестие, той често отива в конкурентна практика по една или друга причина. Повечето практики не са предвидили тази ситуация. А би трябвало.

 

Конструктивен отговор на внезапното напускане

 

Без значение каква е причината, внезапното напускане изисква кратък размисъл на лекаря или лекарите, които остават. Те трябва да изградят бърз план за реакция. Вие вероятно не мислите, че някога ще се случи. Но всичко се случва  и поради това се нуждаете от резервен план в случай на нужда.

 

Поне обсъдете въпросите, повдигнати от това партньорство. Кой ще преглежда пациентите на лекаря? Можем ли да запазим неговата/нейната практика? Как ще се справим с разноските по практиката при отсъствието на лекаря? Трябва ли да назначим друг лекар? Трябва ли/може ли да бъде сменен с лекарски асистент или медицинска сестра? Ако не, трябва ли следващият лекар да бъде новак, без опит или някой от общността, който може да се присъедини към нас?

 

При всички случаи останете спокоен. Няма значение какви са обстоятелствата – емоционалнната реакция няма да помогне и би могла да ви попречи. Можете да се ядосате – основателно. Но това няма да ви помогне и може да влоши положението, ако поради това действате прибързано или кажете нещо, за което бихте съжалявали.

 

Разберете защо лекарят напуска. Казаната причина може да не е истинската причина. Важна ли е? Бихте ли могли да я предотвратите? Искате ли? Ако се чувствате наранен или ядосан, може да не пожелаете да постигнете помирение в този момент. Но в някои случаи това може да е най-добрата възможна реакция. Помнете, че някои хора се затрудняват да говорят на тези теми.

 

Общоизвестно е, че лекарите не се конфронтират. Те поемат неприятните емоции в себе си, за да избухнат по-късно, когато нещата преминат границата на търпимостта. За някои  бягството е единственият начин за разрешаване на кризисна ситуация. Но ако на един лекар, който иска да напусне, се даде нов шанс, възможно е да ситуацията да се овладее и да се спаси напускането.

 

Когато не можете да избегнете напускането на партньора

 

Ако напускането е резултат от вътрешен конфликт, бъдете внимателен какво казвате на развълнувания колега. Вашите обещания и уверения, без значение колко официално са казани, могат да се обърнат срещу вас. Групата трябва да определи един преговарящ, който да разговаря с напускащия член или с неговите представители. Това осигурява постоянството на посланията и избягва необходимостта да се преразказват разговорите с напускащия партньор, което би могло по-късно да попречи или допълнително да заангажира практиката със задължения към напускащия лекаря, което би направило  останалите партньори обвързани.

 

Кой какво предлага на кого?

 

Обадете се на вашия адвокат и на вашия съветник-мениджър. Вероятно те ще препоръчат да прегледате вашите документи незабавно – договорът за партньорство, трудовия договор, споразумението за откупуване на инвестициите, договорите за наем, заемите, протоколите от събранията и т.н. Адвокатът на групата трябва да ви инструктира какви са вашите задължения към  партньорите и какви са техните задължения към вас. Прегледът на корпоративната ви документация от обединението и вътрешните разпоредби също е важен. Може за първи път да ги четете, но това е само поради факта, че стриктното им спазване е задължително.

 

Задълженията на напускащия член често включват да не се конкурира с групата в друга практика за определен предварително период; да не конкурира останалите парньори, докато е член на групата;, да даде предизвестие в определен срок и дане премества бизнеса или медицинските записи от практиката. Убеждаването на пациентите на практиката и на служителите да мигрират в друга практика може да бъде извън определените в договора правила.

 

Но споразумението може да не включва някои други, също така важни задължения, които не трябва да пропуснете. Личното изпълнение на службата и наемът за екипировката и чувството за дълг може да бъде използвано като разменна монета при преговорите за условията на напускане. Задържането на напускащия в практиката срещу неговото желание чрез тези задължения вероятно не е за препоръчване. Но е добре да се ангажира вниманието  и съдействието на лекаря по време на напускането, съгласно договорените задължения.

 

Спазете вашите задължения – но помнете вашия интерес!

 

Разбира се, ще има задължения и за вашата група. Вие може би ще трябва да изкупите активите на напускащия партньор, да платите законните обезщетения при пенсиониране, и дори да осребрите разходите на лекаря. Въпросът е: кога? Отговорът: Не веднага. Най-общо не се препоръчва да бързате да финансирате вашия нов конкурент на практиката, ако договорът с групата не включва  клауза за отказ от конкуренция.

 

Вие трябва да изпълните обещанията си, така че внимавайте какво обещавате – устно или писмено. Плащането на сметките, например, не трябва да се започва преди да са събрани всички сметки. Може да е добра идея да се отложи това колкото е възможно повече.

 

Вашият план за пенсиониране може да бъде много специфичен по отношение на плащането на законните обезщетения на напускащите служители или партньори. Ще трябва да следвате писмените споразумения, но не бъдете по- великодушен, отколкото изисква законът. Ако планът изисква изплащането  на вещите 4 месеца след края на годината, в която напуска служителя,  може би трябва да оставите напускащия лекар да чака.

 

Плащанията за имуществото и подобренията трябва да се уредят само след като всички подробности за сроковете на напускането са договорени и вписани в споразумение. Плащанията за клиентелата изобщо не трябва да се правят за напускащ лекар, който взема своята клиентела за друга, конкурентна практика.

 

Всички ние се надяваме, че ключовите лекари няма да напуснат никога. Но когато това се случи, дори когато е без предупреждение, не оставяйте неприятния момент да помрачи вашата бизнес преценка.

 

Превод: НСОПЛБ

< Назад