Избрани статии, свързани с общата медицина

10.07.2011

Общата медицина е специфична съвкупност от знания, умения и правила за поведение. Тя изисква от общопрактикуващите лекари мултидисциплинарни (медицински, юридически, счетоводни и др.)  знания; комуникативни, организационни, манипулативни, интелектуални умения; правила за поведение с болните, здравите, семейството и общността като цяло.

 

С избрани статии на наши и чужди автори, касаещи общата медицина като вид медицинска специалност и като обща медицинска практика можете да се запознаете тук.

< Назад