Да направим пациентите отговорни за своето здраве

18.07.2012

Leslie Kane, консултант по въпросите на бизнеса, правото, етиката и практиката на лекарите

 

Тъй като правителството и осигурителите се опитват да намалят разходите за здраве, все повече лекарите са натоварвани с отговорността да накарат пациентите си да спазват техните инструкции, да вземат своите  медикаменти и да направят необходимите промени в начина си на живот.

 

Подходящо за осигурителите е да използват лекаря като мотиватор за пациента, и, разбира се, лекарите имат най-големите възможности да правят това. Но лекарите са и тези, които са все по-затруднени от пациентите, които не правят необходимото, особено след въвеждането на новите методи за плащане, като пакетно пллащане, общо плащане и Accountable Care Organizations.

 

Ако пациентът не спазва лекарските съвети, осигурителите не казват на лекарите: „Моля, позволете ни да ви платим повече, защото вие държите пациент, който нехае за своето здраве”.

 

Има разбираеми причини, поради които някои пациенти не вземат подходящите мерки за здравето си, като: недостатъчно пари, за да закупят лекарството; ниско ниво на грамотност; невъзможност да разберат какво им казва лекарят; недостатъчно разбиране за значението на опазването на здравето. Тези случаи не са в същата категория, като лекомислените „Каквото Господ реши!”.

 

На пациентите не трябва да бъде отказвана медицинска помощ. Но също така лекарите не трябва да бъдат финансово зависими от действията на някой друг. Афоризми, като „Не можеш да накараш друг човек да се промени, можеш да промениш само себе си” и „Насила хубост не става” са популярни, защото съдържат голяма доза истина.

 

Усилията да включиш пациентите в лечението

 

Лекарите често опитват да мотивират пациентите си, като се ангажират повече от тях; насочват ги с личен пример и чрез организиране на персонала да извършва здравно обучение. Някои лекари практикуват „мотивационно интервю” с цел да включат пациента в поддържането на собственото му здраве,  наблягайки на неговите основни мотивации и цели. Това е чудесна, полезна тактика.

 

Планът на осигурителите да направят пациентите отговорни отговорни за здравето си обикновено се фокусира върху поощренията, и има известен успех. Част от осигурените вече са получили  първите си отстъпки за това, че са отслабнали или са спряли да пушат.

 

В Източна Виргиния е създадена медицинска програма през 2007 г. Пациентите са включени автоматично в основен план на здравни грижи, но те могат да изберат да се включат в бонусен  план, с повече предлагани услуги, неограничени прескрипции, програми за контрол на теглото и диабета и друг вид здравно обучение.

 

За да получат бонусния план, пациентите трябва да се подпишат под съгласието, че ще спазват насрочените прегледи, ще вземат своите медикаменти, ще спазват индивидуалния си план за подобряване на здравето и ще участват в обучителните здравни програми.

 

За съжаление, включването в бонусния план е било твърде ниско. Поддръжниците на плана цитират малката публичност и други фактори като причина.

 

Какво може да насърчи самоопределянето?

 

Разширяването на програмата с бонуси за здравословен начин на живот е едно от предложенията, които съм чула. По-разширената програма с бонуси може да включва поведение, като редовно подновяване на рецептите за лечение или бързо ходене всеки ден.

 

Докато прокарването на тези промени в поведението е предизвикателство, технологията сега позволява да се проследят много действия на пациентите, които преди са били неизвестни. И с wireless технологията и мониторирането у дома много повече поведенчески модели могат да бъдат проследени и измерени.

 

Други са предложили на осигурителя премиум-пакет за пациенти, които следват техните препоръки за лечение и които правят здравословни промени в начина на живот, както и допълнителна осигурителна тежест за тези, които не правят това.

 

Накрая, за да може здравната реформа да работи, всеки трябва да бъде активен в поведението си да пази парите за здраве, включително пациентите.

 

Превод: НСОПЛБ 

< Назад