Четири пренебрегвани тактики, които печелят добри пари

02.01.2012

Бетси Николети   25 август 2011

Medscape Business of Medicine ©2011 WebMD, LLC 

„На медика са нужни 3 неща: да е на разположение, да е любезен, и да е компетентен. От тях най-маловажна е компетентността.” Така преди 20 години един консултант съветваше начинаещ лекар.

 

При многото искове срещу медици в наши дни може да се спори дали компетентността още е на последно място. Но мнозина са на мнение, че да си на разположение е ключът към успех на практиката, особено в САЩ, където в състезанието се включват предлагащи помощ на момента клиники, и такива в аптеките и моловете.

 

За лекарите от всички специалности е важно да са на разположение на нови и редовни пациенти, и своевременно да приемат насочените към тях от други колеги. Нужно е практиката да използва плътно приемните си часове - прегледаните пациенти носят пари. Но натовареният график създава проблеми, които практиките трябва да преодоляват с много усилия.

 

И все пак, като направите четири малки - но важни - промени в практиката си, е възможно значително да увеличите инкасираните приходи. Ето какво ви предлагаме.

 

Телефонна медицина

 

Колко часове всяка седмица прекарват на телефона лекарите, фелдшерите, сестрите в разговори с пациентите? Направете си труда да пресметнете тези часове за всеки член на екипа, и ги съберете.

 

И какво се заплаща на вашата практика за това време? Най-вероятно абсолютно нищо. На теория в САЩ съществуват кодове за консултации по телефона, но те не се покриват от здравните осигуровки, и здравните фондове не са склонни да искат заплащане от пациентите за тази услуга.

 

Пациентите обичат „телефонната медицина” - те не доплащат, и няма такси. На въпроса защо по телефона вместо амбулаторно много медици се оправдават с липсата на време в графика за такива прегледи. Това време обаче си се губи на телефона! Вместо телефонни консултации, изисквайте някои от обаждащите се да дойдат при асистента ви или сестрата. По този начин ще бъдете реимбурсирани за времето, професионалните компетентности и риска при здравната грижа. Променете 5 часа телефонни консултации всяка седмица в 25 амбулаторни прегледа (по код в САЩ 99212), и печелите 1011 $. Работата и в двата случая се върши от медиците: по телефона печелите нула, в кабинета над 1000 $.

 

Тактики които носят приход

 

Недошли записани Според експертите през последните година - година и половина все по-често заради икономическата криза пациенти си запазват час, но не идват за преглед. Какво да направи практиката за да няма дупки в графика поради недошли пациенти?

 

Започнете с основното: дръжте да си плащат за първия - или втория - неспазен час. Може да не е лесно да си съберете тези такси, затова обяснете, че ако държат да останат ваши пациенти трябва да си платят с карта преди да им запазите следващия час.

 

Обявете политиката си при „недошли записани” на пациентите. При нови пациенти изисквайте да потвърдят посещението си 36 часа предварително. Когато пациентът го отмени, имате време да запълните празнината. Поддържайте списък на такива, които се нуждаят от по-скорошен преглед, и ги търсете в случай на недошли  записани. Какви пациенти не спазват часовете? Пренасочени от спешни центрове? За контролен преглед? Голям ли е броят на неявяващите се? Ако е нужно, давайте допълнително часове в повече.

 

Следете от начало неявяващите се, правете нужните промени, и си поставете за цел да намалите броя им. Представяйте графично бройката, и включвайте целия персонал в усилията за свеждането им до минимум.

 

Медик или член на екипа иска да си тръгне по-рано

 

Разгледайте графика за края на деня/края на седмицата. Олеква ли към 3 следобед в петък? Колко посещения имате обикновено между 15:00 и 17:00? Когато дискретно или открито се оплакват от допълнителните прегледи в края на деня/седмицата, самите медици си докарват това намаляване на темпото.

 

А понякога е заради административния персонал, който иска по-спокоен край на деня, и не дава свободните часове на пациентите. В системата на здравеопазването се работи здраво, и не върви да мрънкаш за по-къс работен ден в петък. Приходите в практиката се носят от идващите за преглед - незаетите часове значат по-малък приход!

 

Докторът върши и работата на останалите

 

Единствено лекарят носи приход (макар някои практики да продават и козметика, хранителни добавки или слухови апарати). Затова практиката трябва да прави всичко възможно да увеличава максимално неговата производителност.

 

Твърде често, обаче, ние натоварваме нашите медици с наши задължения - връщаме им неправилно попълнени формуляри, караме ги да попълват част от формуляри - с което и друг би могъл да се справи. Вместо да се подготви за идващия пациент, като събере всички резултати от неговите/нейните изследвания, лекарят често опитва да открие някакъв резултат от лабораторно изследване или звъни за резултат от образна диагностика насред прегледа. А кабинетът не разполага с всички нужни формуляри (за колко от тях ви покриват разходите от здравното осигуряване?), или докторът трябва да отскочи до друг кабинет за някакъв консуматив.

 

Засичайте с хронометър действията на лекаря няколко дни. Каква част от времето се губи в дейности, които не е задължително да се извършват от доктор? Опишете ги. Погрижете се да го облегчите от тях, за да върши само това, което не e по възможностите на друг.

 

Успешните медици наистина се нуждаят от професионални умения, а и никога не е излишно да се държиш учтиво. Да, но ако не си намираем за пациентите, те няма да имат шанс да се възползват нито от едното, нито от другото.

 

Преводът е осигурен от НСОПЛБ

< Назад