Новини

Заличаване на регистрация на ЛЗ за ПИМП на ОПЛ без специалност ОМ

28.08.2015

Уважаеми колеги,

във връзка със заповед на МЗ за прилагане на влезлите в сила на Параграф 4-6 от Преходните и заключителни разпоредби на Закон за лечебните заведения (ДВ бр.47/2014г.) представяме на вниманието Ви писмо от Председателя на УС на БЛС.

Специализация по Обща медицина

14.07.2015

Всички лекари, извън хипотезата на Наредба № 15, трябва да специализират Обща медицина по реда на Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването във вида, в който е обнародвана в ДВ.

За съжаление, разписаните в Наредба № 1 правила правят недостъпна специализацията по Обща медицина.

 

Калциевите добавки са свързани с дегенерация на макулата

30.04.2015

Хората, които приемат повече от 800 мг калциеви добавки дневно имат почти два пъти по-голям риск от развитие на макулна дегенерация, свързана с възрастта, в сравнение с хората, които не приемат такива  – това са резултати от проучване, публикувано на 9.4.2015 г. в JAMA Ophthalmology.

 

Отново проблем с ваксините?

23.03.2015

В РЗИ в страната е получено писмо от МЗ за провалена процедура за доставка на ваксини.

КОНСЕНСУСНО СТАНОВИЩЕ ЗА ПОЛЗАТА ОТ ВАКСИНОПРОФИЛАКТИКАТА НА ДЕТСКИТЕ ИНФЕКЦИОЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

26.02.2015

На 6 и 7 февруари, в гр. Вършец,  се проведе среща между водещи специалисти в областта на епидемиологията, инфекциозните болести, вирусологията и педиатрията, както и представители на държавната администрация с цел обсъждане на някои практическите аспекти на ваксинационната програма в България, в съответствие с препоръките от срещата на Съвета на Европа от 01.12. 2014.

Национален експертен лекарски борд по ОМ към СБМС и БЛС

27.09.2014

УС на БЛС публикува състава на националните експертни лекарски бордове по специалности към СБМС и БЛС.

НСОПЛБ стана член на СБМС

24.06.2014

На 16.03.2014 г. УС на Съюза на българските медицински специалисти гласува единодушно за приемане на НСОПЛБ като член на СБМС.

ImportantПубликуван е Закон за изменение и допълнение на ЗЛЗ, касаещ специализацията на ОПЛ

06.06.2014

В бр. 47 от 6 юни 2014 г. е публикуван Закон за изменение и допълнение на ЗЛЗ, с който се удължава срокът за придобиване на специалност ОМ.

За печатите на рецептурните бланки

11.02.2014

Във връзка с изискване в някои РЗОК на рецептурните бланки да се поставя не само печат на практиката, но и личен печат на титуляра, поставихме въпроса на среща между НСОПЛБ и НЗОК.

Ограничения в употребата на Nicergoline

17.01.2014

Актавис България информира за ограничения в употребата на препарати, съдържащи Nicergoline.