Новини

КОНСЕНСУСНО СТАНОВИЩЕ ЗА ПОЛЗАТА ОТ ВАКСИНОПРОФИЛАКТИКАТА НА ДЕТСКИТЕ ИНФЕКЦИОЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

26.02.2015

На 6 и 7 февруари, в гр. Вършец,  се проведе среща между водещи специалисти в областта на епидемиологията, инфекциозните болести, вирусологията и педиатрията, както и представители на държавната администрация с цел обсъждане на някои практическите аспекти на ваксинационната програма в България, в съответствие с препоръките от срещата на Съвета на Европа от 01.12. 2014.

Национален експертен лекарски борд по ОМ към СБМС и БЛС

27.09.2014

УС на БЛС публикува състава на националните експертни лекарски бордове по специалности към СБМС и БЛС.

НСОПЛБ стана член на СБМС

24.06.2014

На 16.03.2014 г. УС на Съюза на българските медицински специалисти гласува единодушно за приемане на НСОПЛБ като член на СБМС.

ImportantПубликуван е Закон за изменение и допълнение на ЗЛЗ, касаещ специализацията на ОПЛ

06.06.2014

В бр. 47 от 6 юни 2014 г. е публикуван Закон за изменение и допълнение на ЗЛЗ, с който се удължава срокът за придобиване на специалност ОМ.

За печатите на рецептурните бланки

11.02.2014

Във връзка с изискване в някои РЗОК на рецептурните бланки да се поставя не само печат на практиката, но и личен печат на титуляра, поставихме въпроса на среща между НСОПЛБ и НЗОК.

Ограничения в употребата на Nicergoline

17.01.2014

Актавис България информира за ограничения в употребата на препарати, съдържащи Nicergoline.

ImportantПубликувано е ПМС 312 за потребителските таски при посещение при лекар

07.01.2014

В днешния брой на ДВ е публикувано ПМС 312 за размера  на сумите, заплащани от ЗЗОЛ при всяко посещение при лекар, лекар по дентална медицина и за болнично лечение.

ImportantЗадължително става изследването на урина на децата от 7 до 18 години

01.01.2014

Промени в Наредба 40 за основния пакет здравни дейности са публикувани в ДВ бр. 111 от 27.12.2013 г.

Отново заверка на здравните книжки в РЗИ от 1.1.2014 г!

17.12.2013

Наредба за изменение и допълнение на Наредба 15 връща отново заверката на здравните книжки в РЗИ. Наредбата влиза в сила от 01.01.2014 г.

От 1.12.2013 г. кодовете на заболяванията в рецептите трябва да бъдат 4-значни!

27.11.2013

В резултат на проведените срещи между представители на НСОПЛБ и НЗОК беше уточнен механизма на преминаване към 4-значно кодиране на МКБ в рецептите и рецептурните книжки на хронично болните.