Новини

ИЗИСКВАНЕ НА НЗОК ЗА ПРЕДПИСВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ С ИНСУЛИНОВИ ПОМПИ ЗА ЗАХАРЕН ДИАБЕТ ТИП 1 В ИЗВЪНБОЛНИЧНАТА ПОМОЩ

22.06.2016

За да не се бави ефективното лечение на пациентите, болни от диабет,  на свое неприсъствено заседание на 10 юни 2016 г., на основание и в изпълнение на чл. 8 от Правилника за устройството и дейността на НЗОК, Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса (НС на НЗОК) одобри „Изисквания за предписване на медицински изделия за приложение с инсулинови помпи при Захарен диабет Тип 1 в извънболничната помощ“.        

За хоспитализация по КП ЗОЛ

14.06.2016

Уважаеми колеги, в писмото до д-р Венцислав Грозев ще може да видите отговора на НЗОК във връзка с хоспитализация по КП ЗОЛ.

ПОКАНА ОТ ЕРОПЕЙСКАТА ДЕЙНОСТ ПО ЗДРАВНА КООРДИНАЦИЯ, ПРОЕКТ ЗА ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ "SMOKEFREEBRAIN”

13.06.2016

Добре дошли при Европейския проект за изследвания и иновации "SmokeFreeBrain”!

Изследванията преди постъпване в болница за диагностика и лечение са ЗАКОНЕН ангажимент на БОЛНИЦАТА

10.06.2016

Уважаеми колеги,

Изследванията са част от клиничната пътека и БОЛНИЦАТА получава заплащане от Здравна каса за това.

Искане от страна на кмета на община Ардино за разкриване на нови практики

10.06.2016

Уважаеми колеги, кметът на община Ардино се обърна към нас във връзка с населени места, в които липсва ОПЛ.

Проект SmokeFreeВrain се осъществява от международен консорциум, в който НСОПЛБ партнира с водещи университети

16.05.2016

Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България участва в мащабен иновативен проект по осмата рамкова програма на Европейския съюз за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“. Проект SmokeFreeВrain се осъществява от международен консорциум, в който НСОПЛБ партнира с водещи  университети и здравни институции от Гърция, Кипър, Италия, Испания, Англия, Сърбия. Координатор на проекта е Солунският университет „Аристотел”.

 

ПРАВИЛА ЗА РЕДА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА БРОЯ НА НАЗНАЧАВАНИТЕ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ И СТОЙНОСТТА НА НАЗНАЧАВАНИТЕ МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНИ ДЕЙНОСТИ КЪМ ДОГОВОРИТЕ С ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА ПЪРВИЧНА И СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

07.04.2016

Уважаеми колеги,

В приложения файл ще откриете предложенията ни.

Предложение за указание по тълкуването и прилагането на Решение № РД-НС-04-21-1 то 29.03.2016 год.

07.04.2016

Уважаеми колеги,

Въз основа на постигнатите съгласия в протокол от проведена среща между представители на МЗ, НЗОК и НСОПЛБ от 30. 03. 2016 г. и проведени допълнителни обсъждания предлагаме да се разпише в указание следното:

РАЙОННА ЛЕКАРСКА КОЛЕГИЯ - ХАСКОВО подкрепя започналите ефективни протестни действия по инициатива на НСОПЛБ

30.03.2016

Районната колегия на Българския лекарски съюз гр. Перник се присъедини към протеста, организиран от НСОПЛБ

30.03.2016