Новини

ВАС отмени изцяло Наредба № 10 за удовлетвореността

21.07.2016

Уважаеми коелги, в прикачен файл ще видите решението на ВАС във връзка с делото, водето от ЦЗПЗ, в което се присъедини и НСОПЛБ.

„Безкрайно ме зарадва” новото правило за метформина

30.06.2016

Днес ще разгледаме новите указания за предписване на метформин, току-що издадени от Американската администрация по храните и медикаментите (FDA).

Указание за диспансерно наблюдение на ЗОЛ със сърдечно-съдови заболявания и с наличие на импланти и транспалнти

28.06.2016

Уважаеми колеги, в прикачен файл ще можете да видите указание от НЗОК за диспансерно наблюдение на ЗОЛ със сърдечно-съдови заболявания и с наличие на сърдечно-съдови импланти и транспалнти.

Попълване на финансови документи по Приложение № 2

24.06.2016

Уважаеми колеги, в приложения файл ще видите писмо от НЗОК във връзка с попълването на финансови документи по Приложение № 2.

 

ИЗИСКВАНЕ НА НЗОК ЗА ПРЕДПИСВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ С ИНСУЛИНОВИ ПОМПИ ЗА ЗАХАРЕН ДИАБЕТ ТИП 1 В ИЗВЪНБОЛНИЧНАТА ПОМОЩ

22.06.2016

За да не се бави ефективното лечение на пациентите, болни от диабет,  на свое неприсъствено заседание на 10 юни 2016 г., на основание и в изпълнение на чл. 8 от Правилника за устройството и дейността на НЗОК, Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса (НС на НЗОК) одобри „Изисквания за предписване на медицински изделия за приложение с инсулинови помпи при Захарен диабет Тип 1 в извънболничната помощ“.        

За хоспитализация по КП ЗОЛ

14.06.2016

Уважаеми колеги, в писмото до д-р Венцислав Грозев ще може да видите отговора на НЗОК във връзка с хоспитализация по КП ЗОЛ.

ПОКАНА ОТ ЕРОПЕЙСКАТА ДЕЙНОСТ ПО ЗДРАВНА КООРДИНАЦИЯ, ПРОЕКТ ЗА ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ "SMOKEFREEBRAIN”

13.06.2016

Добре дошли при Европейския проект за изследвания и иновации "SmokeFreeBrain”!

Изследванията преди постъпване в болница за диагностика и лечение са ЗАКОНЕН ангажимент на БОЛНИЦАТА

10.06.2016

Уважаеми колеги,

Изследванията са част от клиничната пътека и БОЛНИЦАТА получава заплащане от Здравна каса за това.

Искане от страна на кмета на община Ардино за разкриване на нови практики

10.06.2016

Уважаеми колеги, кметът на община Ардино се обърна към нас във връзка с населени места, в които липсва ОПЛ.

Проект SmokeFreeВrain се осъществява от международен консорциум, в който НСОПЛБ партнира с водещи университети

16.05.2016

Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България участва в мащабен иновативен проект по осмата рамкова програма на Европейския съюз за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“. Проект SmokeFreeВrain се осъществява от международен консорциум, в който НСОПЛБ партнира с водещи  университети и здравни институции от Гърция, Кипър, Италия, Испания, Англия, Сърбия. Координатор на проекта е Солунският университет „Аристотел”.