Новини

Нови практики, акредитирани за обучение на специализанти по ОМ

10.01.2013

Нови практики, акредитирани за обучение по Обща медицина

ImportantРегламентирано е заплащането на HPV-имунизациите

10.01.2013

Публикуваната в Държавен вестник бр. 2 от 8.1.2013 г.  Методика за остойностяване на дейностите в извънболничната медицинска помощ регламентира заплащането на имунизациите срещу HPV през 2013 година.

Ветераните, военоинвалидите и военопострадалите получават медикаментите си по досегашния ред

07.01.2013

Съгласно указанията на НЗОК продължава предписването и отпускането на лекарствени продукти за ветераните, военоинвалидите и военопострадалите по досегашния ред.

Нови практики, акредитирани за обучение на специализанти по ОМ

18.12.2012

Нови акредитирани практики за провеждане на практическо обучение за специализацията по Обща медицина

Нови указания на НЗОК относно предписването на медикаменти на военоинвалидите, военопострадалите и ветераните от войните

29.11.2012

НЗОК издаде нови указания за реда на предписване и отпускане на лекарствени продукти от военоинвалидите, военопострадалите и ветераните от войните

Важно за практиката: съобщение от ЕМА за сериозни нежелани лекарствени реакции от локални форми на кетопрофен

26.11.2012

Комитетът за лекарствени продукти за хуманна употреба (СНМР) към Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) определи като сериозни нежелани лекарствени реакции докладваните случаи на фоточувствителност след локално приложение на кетопрофен-съдържащи лекарствени продукти.

Писма на Главния държавен здравен инспектор унифицират прилагането на нормативни актове на МЗ

09.11.2012

Във връзка със сигнали, постъпили от цялата страна, за различно тълкуване на нормативни актове, се обърнахме към Главния държавен здравен инспектор - д-р Кунчев, за тълкуване на изискванията на нормативните актове.

Отчитане на имунизациите срещу HPV

02.11.2012

НЗОК публикува механизъм за отчитане на извършените имунизации срещу HPV

Информационна среща във връзка с стартиращата кампания за HPV ваксинация

26.10.2012

Столичната РЗИ стартира своята информационна кампания в изпълнение на задачите си, произтичащи от Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка 2012-2016 г.

Отворено писмо на колегите от Районен център по трансфузионна хематология в Стара Загора

23.10.2012

В отговор на изявленията на министър Атанасова колегите от РЦТХ, които наскоро подадоха колективна оставка, написаха отворено писмо до медиите. Пълният текст на отвореното писмо можете да прочетете в прикачения файл.