Новини

Инкриминирано е насилието над медиците

19.08.2013

През юли 2013 г. беше обнародван Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, инкриминиращ насилието над медицински специалисти

Нови практики, акредитирани за обучение на специализанти по ОМ

10.07.2013

През м. юни са акредитирани 3 нови практики за практическо обучение на студенти и специализанти по ОМ

ImportantДиректна хоспитализация на пациенти от цялата страна с психични заболявания осигурява денонощно ДПБ "Св. Иван Рилски" - Нови Искър

10.07.2013

Държавна психиатрична болница "Свети Иван Рилски" в Нови Искър приема безотказно психично болни пациенти от цялата страна независимо от здравноосигурителния им статус и без необходимост да са консултирани предварително със специалист от център за психично здраве.

Общото събрание на НСОПЛБ се проведе на 15.06.2013 г. в Трявна

20.06.2013

На 15.06.2013 г. в Трявна се проведе редовното Общо събрание на НСОПЛБ.

Почина доц. Митко Горанов

11.04.2013

На 10.04.2013 г. неочаквано ни напусна Доц. Митко Горанов.

Своеволията на Общински съвет - Белово срещу ОПЛ продължават

11.04.2013

Общинският съвет в Белово е на път да остави гр. Белово без общопрактикуващи лекари, защото колегите са отказали да изпращат пациентите само в посоченото от общината лечебно заведение за СИМП.

Столична РЗИ открива гореща телефонна линия за консултации във връзка със суицидно поведение

26.03.2013

В писмо до д-р Любомир Киров Директорът на Столична РЗИ приканва ОПЛ да активизират работата си за откриване на пациенти с риск за суицидно поведение.

Горещата телефонна линия на СРЗИ за консултации на пациенти и лекари - 8130475 - можете да ползвате всеки работен ден от 8.30 до 10.00 и от 15.00 до 17.00 ч.

Писмото на д-р Георги Костов можете да видите в прикачения файл

Указания на НЗОК за предписване и отпускане на медикаменти за военоинвалидите и военопострадалите

21.02.2013

РЗОК разпространиха Указания за предписване и отпускане на лекарствени продукти за военоинвалидите и военопострадалите

Пациенти за методиката за регулативните стандарти

09.02.2013

Позиция на пациентски организации "Заедно с теб"

ImportantЦени и обеми на медицинската помощ за 2013 година

13.01.2013

Постановление на МС № 5 от 10.01.2013 година определя цените и обемите на медицинската помощ за 2013 година.