Актуални новини

Начало на ползотворно сътрудничество между НСОПЛБ и федерацията на общопрактикуващите лекари в провинция Квебек, Канада (FMOQ)

09.05.2019

На 8 Май в гр. София се проведе среща между представители на Националното сдружение на ОПЛ в България (НСОПЛБ)общопрактикуващи лекари и членове на Федерацията на ОПЛ в провинция Квебек, Канада.

XXII Национален конгрес по ултразвук

09.05.2019
 
От името на Българската асоциация по ултразвук в медицината ви поканя на ежегодния XXII Национален конгрес по ултразвук в медицината с международно участие, който ще се проведе в периода 12 - 15 септември 2019 г., в Конгресен център на клуб Ривиера, к. к. Златни пясъци.

Наредба за СУПТО

29.03.2019

В ДВ публикуваха Наредбата за СУПТО.

 

Мултифасетна конференция върху детското развитие 5-6.04.2019 г., гр. Пловдив

27.03.2019

Писмо от Министерски съвет относно становище на НСОПЛБ за СУПТО

21.03.2019

Втора научно-практическа конференция „Профилактика, диагностика и терапия в млада и зряла възраст – приоритети на съвременното здравеопазване” 15 – 19 май 2019 г.

21.03.2019

Четвърта национална педиатрична конференция 11–14 април 2019 г.

21.03.2019

Лекарствени продукти, прилагани за лечение на заболяване "Друга уточнена хронична обструктивна белодробна болест"

12.06.2018

НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ НА НЗОК ПРИЕ ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА КЪМ 31 МАРТ 2018 г.

28.05.2018
На свое заседание, проведено днес (23 май 2018 г.), Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса (НС на НЗОК) прие Отчет за текущото изпълнение към 31. март на бюджета на НЗОК за 2018 г.

Информация и оферти относно GDPR

11.05.2018

Колеги, във форума на НСОПЛБ ще публикуваме информация и оферти за консултативна помощ относно регламента за защита на личните данни, получени в НСОПЛБ. Тези оферти по никакъв начин не ангажират със задължения нито сдружението, нито когото и да е от нас като администратори на данни. Също така не изчерпват възможните решения на проблема. Ще се опитаме да предоставим максимално подробна информация относно регламента, така че всеки от нас да реши дали може да се справи сам, или ще ползва някой консултант.