Срокът на протоколите за скъпоструващо лечение се удължава служебно до 31 май 2021 г.

29.04.2021

Във връзка с Решение № 395 от 28 април 2021 г. на Министерския съвет на Р България за удължаване на срока на въведената на територията на страната извънредна епидемична обстановка, свързана с епидемичното разпространения на COVID-19, считано от 1 май 2021 г. до 31 май 2021 г.,  Ви информираме за следното:

 

Съгласно УСЛОВИЯ И РЕД за отпускане на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК, както и служебно удължаване на срока на валидност на протоколите за скъпоструващо лечение на хронично болни пациенти, във връзка с въведената извънредна епидемична обстановка на територията на Република България, №РД-16-63/12.11.2020 г. (Условия и ред), същите продължават действието си автоматично, в случай на удължаване срока на извънредната епидемична обстановка по съответния ред.

 

Пълния текст на документа можете да прочетете тук!

< Назад