Постановление за отказ да се образува наказателно производство

10.03.2020

Във връзка с подадена от д-р Люсиен Михов жалба № УРИ 339000-11535/24.12.2019 г. по описа на РУ-Сандански, е извършена проверка, при която след изпълнение на дадените допълнителни указания от прокуратурата, събраните материали са изпратени по компетентност на Районна прокуратура – Сандански. 

 

Районна прокуратура – Сандански отказва да образува наказателно производство по преписка вх. № 114/2020 г. и  прекратява същата.

 

Официалното постановление за отказ можете да прочетете тук!

< Назад