Лекарствени продукти, прилагани за лечение на заболяване "Друга уточнена хронична обструктивна белодробна болест"

12.06.2018

Лекарствени продукти, прилагани за лечение на заболяване "Друга уточнена хронична обструктивна белодробна болест" с МКБ код J44.8.

 

Пълния текст на документа можете да видите тук!

< Назад