Промяна в правилата за документооборот

27.09.2017
Уважаеми колеги, съгласно параграф 17 от преходните и заключителни разпоредби на НРД 2017 протоколите за медикаментите трябва да бъдат разпечатани от софтуер, а не написани на ръка - считано от 01.10.2017 г.
От тази дата трябва да бъдат разпечатани и всички рецептурни бланки.
От 01.10.2017 г. РЗОК престават да приемат и финансови отчетни документи на хартиен носител (фактури и спецификации)
Ако някой все още не е организирал дейността по разпечатванена рецепти и финансови отчетни документи, нека да се подготви в оставащите до края на месеца дни.

 

< Назад