Протестна декларация от Сдружение на ОПЛ в Смолянска област

27.02.2017

Уважаеми колеги,

За пореден път сме изправени пред абсурда да бъдат обсъждани недопустими и неиздържани в правно отношение,както и парадоксални и обидни за Общопрактикуващите лекари  Критерии за качеството на тяхната работа!

За пореден път на ОПЛ се гледа като на субекти,на които им се налагат критерии,използвани не за това да бъдат препоръчителни и стимулиращи  тяхната работа,а за това да бъдат превърнати в критерии-санкции!

Изцяло заставаме зад НСОПЛБ, като подкрепяме тяхното становище- много добре аргументирано и  работещо, като вариант.

Настояваме да бъдат приети техните  предложения за качество и достъпност в ПИМП, в противен случай ще търсим своите права и отговор на по-високо ниво!

Пълния текст на документа можете да видите в прикачения файл.

Протестна декларация от Сдружение на ОПЛ в Смолянска област

(.pdf, 231.04 KB)

< Назад