Писмо от НЗОК в отговор на наше запотване относно контролите при отчитане

02.02.2017
Уважаеми колеги,

Приложено ви изпращам писмо от НЗОК в отговор на наше запитване, относно контролите при отчитане.

Писмо от НЗОК в отговор на наше запитване, относно контролите при отчитане.

(.pdf, 681.07 KB)

< Назад