Декларация от СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ – РАЗГРАД

22.02.2017

Относно: Проект НРД-2017

 

Общопрактикуващите лекари от Разградска област, след като се запознахме с предложения проект за НДР-2017 договорен между УС на БЛС и НЗОК се обединихме около становището, че заложените критерии за качество и свързаните с тях санкции сериозно ще въпрепятсват работата на ОПЛ. Това ще се отрази както на обслужването на нашите пациентите, така и ще затрудни съвместната ни работа на колегите от останалата част от системата на здравеопазването.

Не сме съгласни и с факта, че УС на БЛС създавава изкуствено напрежение между  лекарите от различните специалности, породени от факта че не са запознати със спецификата на работа на изпълнителите на медицинска помощ.

 

С цел предотвратяване на назряващите конфликти между ОПЛ – пациент, ПИМП - СИМП, ПИМП – БП  настояваме:

 

  1. Да не се подписва НРД-2017 в предложения вариант от УС на БЛС и НЗОК.
  2.  
  3. Настояваме за започване на процедура по самостоятелно договаряне и подписване на НРД по различни специалности.
  4.  
  5. Настояваме БЛС и НЗОК да спазват Наредбите на МЗ.
  6.  
  7. Настояваме УС на НСОПЛБ да започнат  незабавна подготовка за ефективни протестни действия на ОПЛ от цялата страна, при евентуално подписване на НРД-2017

 

Целия документ можете да видите в прикачения файл.

ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ – РАЗГРАД

(.pdf, 545.94 KB)

< Назад