Д-р Свещникова ще бъде представител на НСОПЛБ в Националния координационен съвет по изпълнение на Националната програма за контрол и лечение на ротавирусните гастроентерити в България

08.02.2017

В отговор на писмо от министъра на здравеопазването - д-р Илко Семерджиев, изпратено до централния офис на НСОПЛБ като наш представител в Национален координационен съвет по изпълнение на Национална програма за контрол и лечение на ротавирусните гастроентерити в България посочихме д-р Марияна Свещникова.

Писмото, изпратено от министерство на здравеопазването може да видите в приложения файл.

Писмото, изпратено от министерство на здравеопазването

(.pdf, 1.26 MB)

< Назад