НЗОК Е СПАЗИЛА ЗАКОНОВИТЕ РАЗПОРЕДБИ ЗА РАБОТА С ДОГОВОРНИТЕ СИ ПАРТНЬОРИ В ОБЛАСТ РУСЕ И НЕ Е ОЩЕТИЛА ПАЦИЕНТИТЕ ОТ РЕГИОНА

03.01.2017

По повод на репортаж, излъчен на 27 декември 2016 г. по Нова телевизия и озаглавен „Здравен абсурд: апаратура за милиони събира прах в болница в Русе“, Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) прави следното уточнение:

 

За първи път през месец април 2016 г. МБАЛ-Русе получава разрешение за дейност по клинични пътеки за инвазивна кардиология.

 

Съгласно действащата нормативна уредба (§ 14 от ЗБНЗОК и §6 от Решение № РД-НС-04-24-1 от 29-03-2016 по чл.54, ал.9 и чл.59а, ал.6 от Закона за здравното осигуряване на НЗОК) НЗОК (представлявана от съответната РЗОК) може да сключи договор за работа за съответната календарна година само с лечебни заведения, получили разрешения за нова дейност до 31 декември на предходната година. Именно това е бил мотивът за отказ на директора на РЗОК-Русе за договор за новите дейности на МБАЛ-Русе през 2016 г. Лечебното заведение е подало жалба до НЗОК и нейният управител също е потвърдил отказа на РЗОК-Русе.

 

По изключение договор за работа с лечебно заведение за съответната година може да се сключи по необходимост, ако в съответния здравен район няма  здравни заведения, които предлагат важна за населението медицинска дейност-т.е. дадена дейност не се предлага в определен район. Но подобна необходимост не съществува, тъй като на територията на град Русе дейност по инвазивна кардиология извършват две лечебни заведения. Те обслужват население освен от Русе и от областите Велико Търново, Разград и Силистра. Капацитетът им е достатъчен, за да поемат още пациенти, тъй като данните сочат, че натовареността им по клиничните пътеки за инвазивна кардиология е 5871 души или 3,92% на база на населението в Русенска област. В този смисъл е тенденциозно и невярно  твърдението в репортажа, че пациентите трябва да пътуват по 100 и повече километра, за да получат необходимата им медицинска помощ, свързана с интензивната кардиология.

 

РЗОК-Русе би могла да сключи договор за работа с МБАЛ-Русе по клинични пътеки за интензивна кардиология, ако лечебното заведение подаде за целта документи при договорния процес за 2017 г.

 

 

28.12.2016 г.

София                                                     ПРЕСЦЕНТЪР НА НЗОК

< Назад