НСОПЛБ-УВАЖАВАН ПАРТНЬОР В ЕВРОПЕЙСКИ НАУЧНИ ПРОЕКТИ

12.08.2016

Екип на НСОПЛБ осъществява научно изследване по европейски проект за изработване на нови подходи за успешно справяне с никотиновата зависимост и спиране на тютюнопушенето. Работата продължава вече повече от половин година. Завършен е първият етап от проучването и предстоят изследвания, предвидени във втората фаза на пилотното проучване. Изследователите на НСОПЛБ работят в тясно сътрудничество и взаимодействие с членовете на проект  SFB,  които са представители на авторитетни европейски университети, организации и институции. Консорциум SmokeFreeBrain е съставен от интердисциплинарни, междукултурални  екипи,  разполага с всички експертни знания и инструменти, които са необходими за успеха на проекта. Също така има ресурсна база, персонал, оборудване, взаимодейства си с други проекти, което е гаранция  за успешно развитие на проекта.

 

 

 1. Университет „Аристотел“ в Солун  (AUTH), Гърция- Координатор на проект SFB. Лаборатория по медицинска физика, Медицинско училище.
 2.  
 3.  Университет на Съри, Югоизточна Англия (прекратено участие).
 4.  
 5. Изпълнителна агенция  (PHE/DH), спонсорирана от Министерството на здравеопазването  на Великобритания, чиято функция е опазване и подобряване на здравето и благосъстоянието на нацията и намаляване на неравнопоставеността в здравеопазването.
 6.  
 7. Организация  за научни и културни услуги (AAISCS) - Никозия, Кипър ,ориентирана към иновативна изследователска дейност.
 8.  
 9. Университет Ла Сапиенца  (UNISAP) – Рим, факултет по молекулярна медицина.
 10.  
 11. Здравна служба на Андалузия (SAS),  създадена  като самостоятелна агенция към Съвета по здравеопазването на Андалузия.
 12.  
 13. Национално сдружение на общопрактикуващите лекари в България (NAGPB), България.
 14.  
 15. Център за неврофийдбак (NGNC), Северна Гърция.
 16.  
 17. Гръцки отворен университет (HOU).
 18.  
 19. Салумедии – цифрови стратегии за здравето (SAL), Испания  - предоставя   информационни технологии, телекомуникации и офис автоматизация, научни изследвания, развитие и иновации.
 20.  
 21. Институт за белодробни болести на Войводина  (IPBV), Сърбия.
 22.  
 23. Университет на Севиля  (USE), Испания.
 24.  
 25. Университет Сейнт Джордж– (SGUL) – Лондон.

 

Консорциумът накратко:

 • Управление/Координиране: Координаторът е сертифицирани по ISO за управление на проекти  за научни изследвания;

 

 • Белодробна болест  и изследване на съня: ангажирани са четири добре работещи обществени  клинични екипи на пулмолози (AUTH, SAS, NAGPB, IPBV) и два частни такива (чрез NGNC и AAISCS);

 

 • Отказване от пушене и пациенти: включени са четири екипа (AUTH, PHED, SAS, IPBV), които работят с голям брой пациенти;

 

 • Техническо развитие/приложения: добре развити екипи, които успешно използват изследователски продукти, гарантиращи бързото производство на приложението (SAL, AUTH, USE);

 

 • Анализи: всички видове анализи се осъществяват от екипи  с високи постижения в съответните им области: невронаука (UNISAP, AAISCS, AUTH); токсикология (AUTH, SGUL, NGNC); биохимия (SAS, AUTH, IPBV); дихателна система (SAS, AUTH, NGNC, NAGPB); генетика (PHE / DH); епигенетика (AUTH); икономика на здравеопазването (HOU); използваемост и данни от експерименти (AUTH, USE), анализ на социалните медии (SAL, SAS);

 

 • Обработка на данни и етика: екипи на AUTH, SGUL, PHE / DH, SAS имат регистрирани/сертифицирани специалисти за клинична работа с данни, управление на извадки, за запазване на анонимността и етиката на съответствието;

 

 • Регистрация  на клинични и научни изследвания : координаторът има опит в регистрирането на клинични проучвания посредством профила на AUTH (clinicaltrials.gov);

 

 • Въздействие върху здравето (формиране на политика) промяна: почти всички партньори имат достъп до клиницисти, студенти и преподаватели по медицина, други медицински институции, дружества и здравни асоциации , институции, определящи здравната политика;

 

 • Капацитет за устойчивост: трима търговски партньори ще участват в устойчиви дейности след края на проекта; академичните партньори (AUTH, SAS, UNISAP, SGUL) ще обединят резултатите от проекта и ще ги включат в учебните; програ-ми на университетите; AUTH ще се разшири чрез консорциум ePBLnet към други образователни мрежи; NAGPB и IPBV ще  продължат с дейности по направление  учене през целия живот.

НСОПЛБ

< Назад