Проект SmokeFreeВrain се осъществява от международен консорциум, в който НСОПЛБ партнира с водещи университети

16.05.2016

Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България участва в мащабен иновативен проект по осмата рамкова програма на Европейския съюз за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“. Проект SmokeFreeВrain се осъществява от международен консорциум, в който НСОПЛБ партнира с водещи  университети и здравни институции от Гърция, Кипър, Италия, Испания, Англия, Сърбия. Координатор на проекта е Солунският университет „Аристотел”.

 

Тютюнопушенето, разглеждано като  най-голямата  причина за предотвратима заболеваемост в световен мащаб, и  причинител на повечето от случаите на рак на белия дроб и хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ), е обект на проучване на проект SmokeFreeВrain. Проектът проучва ефективността на различни интервенции, насочени към спиране на тютюнопушенето, в рамките на държави със среден доход при целеви групи с висок риск, като безработни млади хора, ХОББ и астма пациенти, както и сред населението в държави с нисък доход.

 

Проектът е адресиран към съществуващите подходи за предотвратяване на заболявания на белите дробове, причинени от тютюна, и в същото време  развива нови методи за лечение и анализира тяхната контекстуална адаптивност към местната и глобалната система за здравеопазване. SmokeFreeBrain следва интердисциплинарен подход, използва експертизата на консорциума в различни  области, свързани с разглеждания проблем, за генериране на нови знания. Най-съвременни техники в токсикологията, белодробната медицина, неврологията ще бъдат използвани за оценка на ефективността на използването на електронни цигари с и без никотин, като подход за намаляване на вредите и / или помощ за прекратяване на тютюнопушенето, ще бъде специално разработен ЕЕГ протокол срещу пристрастяването към тютюнопушенето.

 

Пилотно проучване у нас ще ще изследва ефекта на мотивацията за спиране на тютюнопушенето. Това проучване има за цел и да моделира нивата на мотивация и навиците за пушене на физически лица по време Водещ изследовател в екипа на НСОПЛБ е доц. д-р Л. Киров, дм. В него участват утвърдени университетски преподаватели с многогодишен изследователски и проектен опит, като проф. д-р Л. Деспотова- Толева, дм, проф. д-р М. Орбецова, дм, ОПЛ и експерти от други области.

 

Резултатите и анализите от проучването ще бъдат публикувани, след като приключи проектният период. За проекта: http://smokefreebrain.eu.

< Назад