Скрининг и превенция на захарния диабет тип 2 - по европейски проект от от Клиниката по ендокринология на УМБАЛ „Александровска” ...

28.01.2016

Организирани по Европейски проект от Клиниката по ендокринология на УМБАЛ „Александровска” със съдействието на Националното сдружението на общопрактикуващите лекари и Ротари клуб София-Тангра

 

По последни данни на Българско дружество по ендокринология, захарен диабет тип 2 (ЗД2) у нас имат 7,63% от населението над 20 годишна възраст. От тях 3/4 са диагностицирани, а ¼ имат заболяването, но не знаят това. С предиабет са 3,7% от населението над 20 г. Диабетните усложнения инвалидизират пациентите и намаляват продължителността на живота им. Те започват и се развиват безсимптомно още преди да бъде поставена диагнозата диабет, а много често стават причина за откриването на болестта. Затова възможно най-ранното откриване и лечение на заболяването е от огромно значение за продължителността и качеството на живота на хората с диабет. Важно е да се знае, че диабет тип 2 може да бъде избягнат със своевременно започната превантивна програма.

 

Клиниката по ендокринология на УМБАЛ „Александровска” работи по Европейски проект за превенция на ЗД2. Съвместно с Националното сдружението на общопрактикуващите лекари тя започва скрининг за предиабет и диабет. Изследванията от скрининговата програма, които не се реимбурсират от НЗОК, ще бъдат финансирани от Ротари клуб София-Тангра и ще се провеждат в мрежата лаборатории „Бодимед”.

 

Програмата е в 2 части:

  1. При посещение при общопрактикуващия си лекар пациентът попълва приложения по-долу въпросник прилаган рутинно в Европа и редица други страни, който ще покаже какъв е риска за развитие на ЗД2. Само ако той е висок или много висок (отчетени 15 и повече точки) лицето преминава към следващата част от програмата.
  2. Изследване за диагностициране на предиабет и диабет чрез орален глюкозо-толерансен тест  (ОГТТ). Тестът се провежда в най-близката от мрежата лаборатории БОДИМЕД в София. За техните адреси и допълнителна информация можете да влезете в сайта bodimed.com Изследването се осъществява сутрин на гладно и трае 2 часа. Интерпретацита на теста ще се направи от медицинско лице в лабораторията или от общопрактикуващия лекар на пациента. Тестът е безплатен. Такива тестове ще се правят до изчерпване на финансовия ресурс на кампанията. Телефоните на лабораторията са 02 9863864 и 02 9866676 (моля съобщете, че сте за кампанията финансирана от Ротари). Резултатите от теста могат да бъдат следните: нормален, предиабет, диабет.

 

По-нататък за участниците в кампанията с установен предиабет (кръвна захар на гладно между 6,1 и 6,9 ммол/л  и/или кръвна захар на втория час от ОГТТ между 7,8 и 11,0 ммол/л) е осигурена възможност да се включат в превантивната програма за ЗД2, която се провежда в Клиниката по ендокринология в УМБАЛ „Александровска” (вход откъм арката на ул. Г. Софийски 1). Тъй като програмата е ориентирана към най-рисковите лица (предиабет), при които ефектът от превенцията би бил най-голям, участниците трябва да бъдат на възраст между 45 и 74 години. Те трябва да не са приемали метформин и други антидиабетни лекарства поне 4 месеца преди включване в кампанията. Предвид на необходимостта да се посещават лекции и провеждат стриктни контролни изследвания е препоръчително участниците да са от София и Перник. След включването в програмата, всички биохимични и инструментални изследвания, лекции, медикаменти, проследяване на контролните изследвания и др. са безплатни, за перида на програмата от 2 години и се реализират в разкрития неотдавна Център за превенция на диабета и неговите усложнения в Клиниката по ендокринология. Той разполага с най-модерна апаратура за ранна диагностика на диабетните усложнения, за обективизиране на съдовите промени в различните етапи на атеросклеротичния процес, ендотелната дисфункция, автономната и соматична невропатия, промените в ретината и др. Броят на участниците е ограничен от бюджета на програмата. Записванията за участие на тел.: 02/ 9230 951, 02/ 9230 259, моб. 0879 878 051.

 

Лицата с новодиагностициран по време на скрининга диабет могат да се обърнат към личния си лекар или ендокринолог за започване на рутинно лечение на заболяването. Клиниката по ендокринология в УМБАЛ „Александровска” също може да обслужва тези пациенти, но след представяне на съответно направление, за да бъдат включени за прегледи и лечение на ЗД2 в системата на НЗОК.

 

Въпросник за оценка на риска за развитие на захарен диабет тип 2

(FINDRISC- Silventoinen K. et al.2005)

Моля отговорете на въпросите и съберете броя точки от всичките си отговори.

 

Рискът за заболяване от диабет тип 2 през следващите 10 години е:

  • под 7 точки         Нисък: 1 от 100 ще заболее
  • 7-11 точки            Леко повишен : 1 от 25 ще заболее
  • 12-14 точки          Умерен : 1 от 6 ще заболее
  • 15-20 точки          Висок:  1 от  3 ще заболее
  • над 20 точки        Много висок: 1 от 2 ще заболее

 

Началник на Клиниката по ендокринология на УМБАЛ „Александровска”

 

Председател на Националното сдружението на общопрактикуващите лекари

 

 

Президент на Ротари клуб София-Тангра

Проф. Здравко Каменов, дмн

 

Доц. Любомир Киров, дм

 

Атанас Радев

 

< Назад