Отново заверка на здравните книжки в РЗИ от 1.1.2014 г!

17.12.2013

Наредба за изменение и допълнение на Наредба 15 връща отново заверката на здравните книжки в РЗИ. Наредбата влиза в сила от 01.01.2014 г.

 

Съгласно публикуваните в ДВ бр. 106 от 10.12.2013 г. промени, след извършване на предварителните прегледи здравната книжка трябва да се завери в РЗИ по местоживеене, където ще се поддържа регистър на издадените здравни книжки. За заверката в РЗИ трябва да се представят документ за самоличност и удостоверение за настоящ адрес на лицето.

 

Здравните книжки, издадени преди влизането в сила на наредбата, ще се заверяват в РЗИ по същия ред след извършване на периодичните прегледи и изследвания.

 

Актуалната Наредба 15 можете да видите в раздел Нормативна уредба - Наредби.

< Назад