Нов размер на МРЗ и линията на бедност от 01.01.2013 г.

22.10.2012

С Постановление №  250 от 11.10.2012 г. считано от 1 януари 2013 г. правителството определи нов размер на минималната месечна работна заплата за страната 310 лв. при пълно работно време и на минималната часова работна заплата 1,85 лв. при нормална продължителност на работното време 8 часа и при 5-дневна работна седмица.

 

С Постановление № 252 от 11.10.2012 г. правителството определи от 1 януари 2013 г. размер на линията на бедност за страната 241 лв.

< Назад