Управителен съвет

Доц. д-р Любомир Киров, дм

Председател на НСОПЛБ

kirov.lyubomir@gmail.com
 

Образование:
Завършва медицина в МУ-Пловдив с отличен успех през 1990 г. Веднага започва работа като лекар. Работи последователно във ВО, интензивен кардиологичен сектор и в градска поликлиника. От началото на реформата в здравеопазването в България работи като общопрактикуващ лекар.

 

Придобити специалности:
По Вътрешни болести през 1998 г. Преминава всички нива на обучение по абдоминална, специална и интервенционална ехография, както и обучение в областта на семейното планиране.
Придобита специалност Обща медицина.
През 2009 г. завършва магистратура по Здравен мениджмънт.
Преподава Обща медицина в Медицински факултет на СУ "Св. Климент Охридски", София

 

Административен опит и обществена дейност:
В НСОПЛБ е от 2000 г. От 2003 г. до момента е председател на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България. От 2003 г. до момента е вицепрезидент на Асоциацията на лекарите по обща/фамилна медицина от Югоизточна Европа. От 2005 г. до момента е зам.-председател на Българското научно дружество по Обща медицина. От 2007 г. е секретар на Международния борд за акредитация и организация на Продължаващо медицинско обучение, Франция.
От 2005 до 2008 г. е член на УС на БЛС.

 

Девиз:
"Бързай бавно". Спазва следните принципи, които не трябва да забравя всеки, който изпълнява в определен момент функциите на лидер:
- амбицията е позитивен фактор, който движи човека към реализацията на определена цел;
- властта е механизъм за реализиране на добри идеи от качествени хора, ако ги има, както и на лоши идеи от калпави хора, които винаги са налице;
- властта не означава слава, тя е отговорност;
- лидерът не е огледало, а лупа, която концентрира и насочва лъчите, за да усили многократно действието им.

 


 

Д-р Светлин Митев

Зам.-председател на НСОПЛБ и Председател на ССЛВ

smitev@abv.bg

 

Образование:
Завършва медицина и започва лекарски стаж от 1989 г. като участъков терапевт в гр. Суворово. От 1998 до 2000 г. е участъков терапевт в гр. Варна, от 2000 г. до момента е семеен лекар във Варна

 

Придобити специалности:
Вътрешни болести - 1995 г. и Обща медицина - 2004 г.

 

Административен опит и обществена дейност:
Директор на поликлиника от 1994 до 1998 г. Председател на Сдружението на семейните лекари – Варна към НСОПЛБ от 2003 г., през 2004 г. става зам.-председател на Районна колегия на БЛС Варна, а от 2009 г. до 2015 г. е негов председател.
От 2006 г. е член на УС на НСОПЛБ, а през 2009 г. е избран за зам.-председател на НСОПЛБ.

 

Специфични интереси в медицината:
обща медицина, педиатрия, кардиология

 

Семейно положение:
Женен, с едно дете

 

 

Д-р Христо Димитров, дм

Зам.-председател на НСОПЛБ и Председател на СОЛВТ

dokhristodimitrov@gmail.com

Образование:
Завършва медицина в Медицински университет - Плевен през 1993 г. Работи в ЦСМП Омуртаг, Държавна белодробна болница Омуртаг.
От 2000 г. е общопрактикуващ лекар във Велико Търново.

 

Придобити специалности:
Обща медицина през 2006 г., Доктор по Обща медицина – 2019 г.

 

Административен опит и обществена дейност:
Председател на Сдружение на общопрактикуващите лекари Велико Търново от 2003 г. Член на УС на НСОПЛБ от 2009 г.
Съучредител на БНДОМ.
Съавтор на Ръководство за профилактика и лечение на дислипидемии, издадено от НСОПЛБ.
Председател на РК на БЛС Велико Търново.

 

Д-р Румен Алексов

Секретар на НСОПЛБ и Председател на СОПЛК

 

ralex1965@abv.bg

 

Образование:
Завършва медицина през 1991 г. във ВМИ - София. Работи като лекар от 1992 г. Общопрактикуващ лекар е от 2000 г. в Групова практика, Кюстендил.

 

Придобити специалности:

Специалност Вътрешни болести – 1999 г., Обща медицина – 2015 г.

 

Административен опит и обществена дейност:
Председател на СОПЛК към НСОПЛБ през 2007 г. и преизбран отново за председател през 2010 г.
Зам.-председател на РК на БЛС Кюстендил от 2008 г.
Член на УС на НСОПЛБ от 2009 г.

 

Любими мисли:

„Ако мислиш за 1 година напред, посей ориз, ако мислиш за 10 години напред, засади дърво, а ако мислиш за 100 години напред – образовай населението!“

Конфуций

 

 

Д-р Борис Косаров

Член на УС и Председател на СОПЛПО

b_kosarov@abv.bg
 

Образование:
През 1983 г.завършва медицина във ВМИ – София и същата година започва работа като лекар по разпределение в с. Ярджиловци община Перник – завеждащ СЗУ. От 1987 до 2002 г. е ординатор в БНМП, а по-късно ЦСМП. Общопрактикуващ лекар е от 2002 г. до момента.

 

Придобити специалности:
В момента специализира Обща медицина.

 

Административен опит и обществена дейност:
След възстановяването на БЛС през 1990 г. е председател на КК в БЛС гр. Перник до 2002 г., след това - зам.-председател на КК. През декември 2007 г. е избран за председател на СОПЛПО към НСОПЛБ. Член е на УС на НСОПЛБ от 2009 г.

 

Специфичен интерес:
История на България и Земеделие.

 

 

 

Д-р Емил Мушанов

Член на УС и председател на СОПЛОВ

dr_mushanov@abv.bg

 

Образование:

Завършва медицина в УМФ Карол Давила-Букурещ.Общопрактикуващ лекар в Амбулатория Медикус-Видин. Управител в  МЦ Санадор М .

Хоноруван асистент по обща медицина към МФ на СУ Св.Климент Охридски.

Докторант към МУ Пловдив.

 

Придобити специалности:

Обща медицина през 2015 г.
 

Административен опит и обществена дейност:

Председател на НСОПЛБ- Видин от 2017 г.

Вицепрезидент на Ротари Клуб Видин 2015-2016 г.

Скретар на Ротари Клуб Видин 2016-2017г 2017-2018 г.

Председател на Училищно настоятелство Арабела от 2010 г.

Члун на УС на Училищно настоятелство към Гимназия с преподаване на чужди езици Йордан Радичков гр. Видин от 2013 г.

Член на УС на ФК Бдин-Видин от 2017 г.

 

Специфични интереси в медицината: 

Кардиология

Гастроентерология

 

Семейно положение: 

Женен с едно дете

 

Любими мисли:

Нацията ни никога няма да успее, ако не се отърве от най-долното си качество – да не си плаща и да се опитва винаги да мине метър.
Атанас Буров

 

Девиз:  Никога не се предавай!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д-р Селиме Карагьозова - Шакир

Член на УС и Председател на СОПЛР

selimekaragiozova@hotmail.com
 

Образование:
Завършва медицина в МУ – Варна през 1995 г. От 1995 до 2002 г. работи в МБАЛ "Св.Иван Рилски" Разград. Настояща месторабота – общопрактикуващ лекар.

 

Придобити специалности:
Вътрешни болести - 2004 г.
Обща медицина - 2007 г.
Здравен мениджмънт в Стопанска академия "Д.Ценов"- Свищов.
Сертификат по коремна ехография от МУ Варна – 2003г.

 

Административен опит и обществена дейност:
Председател на СОПЛР от основаването си през 2007г.
Общински съветник в Общински съвет Разград от 2007 до 2011г.
Член на комисията по здравеопазване и комисията по социална политика към Националното Сдружение на Общините в България от 2007 до 2011г.

 

Специфични интереси:
Съавтор на Ръководство за поведение на общопрактикуващия лекар при гастро-езофагиална рефлуксна болест.

Ползва руски и турски език

 

Семейно положение:
Омъжена с две деца

 

 

Д-р Костадин Сотиров

Член на УС и Председател на СОПЛП

koccot@gmail.com

 

 

 

 

Д-р Емил Миленков

Член на УС и Председател на ДОЛВО

dr_milenkov59@abv.bg

Образование:
Завършва медицина през 1986 г. Работи като ординатор в Диспансер по белодробни болести – Враца. От 2000 г. до момента е семеен лекар на 2500 здравноосигурени лица от Враца и областта.


Придобити специалности:
Вътрешни болести – 1993 г., Пневмология и фтизиатрия - 1998г.,
Обща медицина – 2008 г.


Административен опит и обществена дейност:
Председател е на Дружество на общопрактикуващите лекари във Врачанска област към НСОПЛБ от неговото регистриране до момента.
Бивш член на УС на НСОПЛБ,член на НС на НСОПЛБ.
Зам.-председател на РК на БЛС - Враца в предишния УС на РК на БЛС - Враца.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д-р Николай Николов

Член на УС и Председател на СОПЛ - Хасково

drkaba_nikinikolov@abv.bg
 

Образование:
Завършва медицина във ВМИ Пловдив през 1987 г .

До 1989 г работи в ЦСМП /Спешна помощ/ Хасково.

От 1990 г е участъков педиатър 

От 2000 г  работи като семеен лекар.

 

Придобити специалности:

Детски болести - 1994 г. 
 

Административен опит и обществена дейност:
Съучредител, секретар и впоследствие Председател на Сдружението на общопрактикуващите лекари в Хасково
Делегат на всички събори на БЛС от възстановяването му.

 

Специфични интереси:

В областта на профилактичната медицина, детското хранене, имунопрофилактиката

Извън медицината - риболов.

 

 

Д-р Роза Митрева

Член на УС

roza_mitreva@abv.bg
 

Образование:
Завършва медицина с отличен успех през 1988 г.във ВМИ София.
Работи три години като завеждащ СЗУ в с. Българин, обл. Хасковска, една година като цехов лекар, четири години като участъков терапевт в гр. Самоков, четири години като Завеждащ Клинична лаборатория в Общинска болница, Самоков. От 2000 г. до момента е семеен лекар в Самоков.

 

Придобити специалности:
Обща Медицина - от 1997 г. и през същата година завършва първия випуск на френската школа по хомеопатия в България. Завършен курс по акупунктура -1990 г.

 

Административен опит и обществена дейност:
Председател е на Сдружението на общопрактикуващите лекари в София област към НСОПЛБ. Председател на ТД "Самоков - доболнична помощ" към РК на БЛС София област.

 

Специфични интереси:
Прилага в практиката си и други холистични методи като алготерапия, нутриционистика и биорегенеративна медицина, за които допълнително се обучава в Атина, Лондон и Москва.
Член на Българското научно дружество по хранене и диететика.
Директор 3 звезди в Международна оздравителна програма "Анхира".
Управляващ съдружник в "Българо-руски научно-производствен комплекс Биорегенеративна медицина" ООД.

 

Любими мисли:
"Ако дадеш на света най-доброто, което имаш, ще получиш обратно най-доброто, което има на света."
"Тайната на успеха е да се обградиш със страхотни хора и да имаш вяра в себе си."
"Успешният човек е този, който успява да изгради основите на начинанията си с камъните, които някои хвърлят по него".

 

Д-р Орлин Кожухаров

Член на УС и Председател на СОПЛ - Русе

feb_rs@hotmail.com

 

Образование:
Завършва медицина през 1987 г. във Висш медицински институт – Плевен. До 1989 г. работи в Поликлиника в с. Ново Село - Русенско. От 1990 г. е участъков педиатър в Русе, след това е ординатор в Инфекциозно отделение на Русенската болница. От 2000 г. работи като общопрактикуващ лекар

 

Придобити специалности:

Инфекциозни болести - 1998 г.

Обща медицина - 2008 г.

 

Административен опит и обществена дейност:
От 2009 г. е секретар на СОПЛ - Русе към НСОПЛБ, а от януари 2011 г. е избран за Председател. От 2012 г. член на УС на РК на БЛС - Русе и на Областната Комисия по Здравеопазване. Член на Общинската комисия по настаняване на социално рискови групи в съответните за профила им защитени жилища.

 

Специфични интереси:

От 2011 г. е член на УС и обучител във Фондация "Център Динамика", с основна дейност - медицинско обслужване на жени и деца, жертви на домашно насилие и трафик на хора. Изпълнява дейности по проекти на Глобалния фонд за борба със СПИН, туберкулоза и малария, обучение на младежи-доброволци за работа на терен с рискови групи и участие в регионални кампании.
Има опит в комуникацията с хора, задълбочени познания по история и развитие на човешкото общество

 

 

Д-р Николай Колев

Член на УС 

kolev_n@abv.bg
 

Образование:
Завършва медицина в МУ - Пловдив през 1995 г. Работи за няколко месеца като училищен лекар. През периода 1996-2000 г. работи като участъков терапевт. От 2000 г. е общопрактикуващ лекар на индивидуална практика.

 

Придобити специалности:

Вътрешни болести - 2003 т.

Обща медицина - 2009 г.

 

Административен опит и обществена дейност:
Последователно Председател на дружество на лекарите от доболнична помощ, член на УС на РЛК - Хасково,
Председател на РЛК - Хасково.

Член на Управителния съвет на СОПЛХ.

 

Специфични интереси:

Всичко ново в областта на вътрешните болести.

 

 

Д-р Георги Миндов

Председател на Комисия по професионална етика и Председател на ДСОПЛ

mindov_md@mail.bg
 

  

 

Д-р Николай Брънзалов

Председател на Контролна комисия

 branzalov_md@abv.bg
 

Образование:
Завършил средно образование през 1982 г. в Политехническа гимназия - гр. Пловдив. Завършил медицина през 1988 г. в Медицински институт - гр. Пловдив. От 1994 до 2001 г. работи като корабен лекар на пасажерски кораби, плаващи под чужд флаг. От 01.10.2000 г. започва работа като участъков лекар в 17-то ДКЦ, София. От 2000 година до настоящия момент е общопрактикуващ лекар. Владее добре руски и английски език.

 

Придобити специалности:
 Вътрешни болести – 2002 г.

Обща медицина - 2019 г.