Синдромът на изпепеляването при ОПЛ в България - автореферат

03.04.2013

Афтореферат на дисертационния труд на д-р Любомир Киров за присъждане на научна степен "доктор".

Автореферат

(.pdf, 970.1 KB)

< Назад