Програма за обучение на пациенти с артериална хипертония

11.08.2011

Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България (НСОПЛБ) съвместно със ЗЕНТИВА осъществи проект за обучение сред пациентите с високо кръвно налягане. В проекта взеха участие 257 ОПЛ, които в рамките на 3 месеца обучиха 4710 пациенти.

 

Целта бе да се повиши информираността на пациентите за заболяването и да се осъзнаят значението на контрола на артериалното налягане, да се обясни ползата от антихипертензивното лечение, както и да се извърши проучване на степента и начина на придържане на пациентите към лечението на артериалната хипертония.

 

Резултатите показват, че преобладаващата част от пациенти с АХ са над 50 годишна възраст- 78 %, а 22 % са под 50 годишна възраст, което предполага още по-активно търсене на Артериалната хипертония у пациентите в по-млада възраст  при профилактичните или проведени по друг повод прегледи, а също и зависимост на кръвното налягане от напредването на възрастта.

 

Подробности за мотивите, целта на проекта, резултатите и препоръките можете да прочетете в прикачения файл.

Програма за обучение на пациентите с артериална хипертония - резултати

(.doc, 41.5 KB)

< Назад