Електронните цигари не са средство за спиране на тютюнопушенето

26.03.2014

Потенциалът на електронните цигари като ефективно средство за отказване от тютюнопушене е значително надценяван, показват нови изследвания.

 

Резултати от лонгитудинален анализ на употребата на електронни цигари и отказа от тютюнопушене в извадка от 1549 пациента показва, че употребата на електронни цигари не е свързана с повишена честота на отказ от пушене или с промяна в консумацията на цигари за 1 година.

 

Изследването е публикувано на 24 март в JAMA Internal Medicine.

 

Участник в никотиновата зависимост

 

Тези резултати потвърждават изводите от друго скорошно проучване на електронни цигари в детската популация, което показва, че електронните цигари не само не намаляват пушенето при подрастващите, но самите те водят до никотинова зависимост.

 

Друго проучване, публикувано в American Journal of Preventive Medicine също показва, че използването на електронни цигари не се последва от по-голяма честота на отказ от тютюнопушене или редукция на консумацията на цигари 1 година по-късно. Изследователите установили, че 85 % от пушачите, които използват електронни цигари, съобщават, че целта им е да спрат пушенето.

 

В настоящото проучване изследователите анализирали данните за пушачите, налични в Knowledge Networks probability-based Web-enabled panel, които са попълнили въпросници за изследванията в ноември 2011 и ноември 2012 година.

 

Заключителният анализ се базира на данните от 949 участници. Общо 88 пушачи са използвали електронни цигари в началото на проучването. Изследователите установили, че сигнификантно повече млади жени и хора с по-ниско образователно ниво са използвали електронни цигари. Повечето (69 %) от използващите електронни цигари са съобщили, че запалват първата си цигара за деня по-малко от 30 минути след събуждането (показател за никотинова зависимост), в сравнение с неизползващите електронни цигари (57.9 %). Използването на електронни цигари не е показало връзка с по-голямото желание да се спре пушенето (отн. тежест 0.09).

 

Въпреки, че използването на електронна цигара не показва връзка със спиране на тютюнопушенето за 1 година, два други фактора – желание за отказ от пушене (отн. тежест 5.59) и броя на изпушените за деня цигари (отн. тежест 0.97) – сигнификантно са свързани с честотата на отказване от тютюнопушене.

 

Данните от проучването допълват доказателствата, че електронните цигари не увеличават честотата на отказ от тютюнопушене. Изследователите считат, че регулаторните органи трябва да забранят рекламата на електронните цигари като ефективно средство за отказване от тютюнопушене докато се съберат доказателства за този ефект. Според тях FDA трябва да регулира употребата на електронни цигари и тяхната реклама.

 

Превод: НСОПЛБ

< Назад